พ่อเมืองปทุมฯชวนใส่ชุดไทยเที่ยวงานรำลึกพระเจ้าตากสินกู้ชาติ

  • วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 20:55 น.

พ่อเมืองปทุมฯชวนใส่ชุดไทยเที่ยวงานรำลึกพระเจ้าตากสินกู้ชาติ

ปทุมธานีเชิญชวนใส่ชุดไทยเที่ยวงานรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ อย่างยิ่งใหญ่

นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน เชิญชวนเที่ยวงานวันรำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติกู้แผ่นดิน ณ วัดนางหยาด บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 5 - 6 พ.ย. ร่วมรับชมการแสดงแสง สี เสียง รำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติกู้แผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่"วันฉลองปะกาศชัยชนะทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา"เชิญชวนประชาชน ใส่ชุดไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย/กรุงธนบุรี เที่ยวงาน

นายพินิจ กล่าว่า การจัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองศ์ได้ทรงกู้บ้าน สร้างเมือง ป้องกันรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อยู่กินด้วยความสมบูรณ์ มีอิสรภาพ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีในฐานะประเทศเอกราชอันยาวนานจวบจนทุกวันนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติ เห็นความสำคัญของความสามัคคี ปรองดอง และเสียสละเพื่อชาติ เทิดทูลสถาบัน และเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของอ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ทรงกอบกู้ชาติกลับคืนมา โดยรวบรวมเรือ ทรัพยากรต่าง ๆ จากจังหวัดหัวเมืองทางทะเลภาคตะวันออก และเคลื่อนทัพเรือพร้อมไพร่พลโดยอาศัยประโยชน์จากเส้นทางทางทะเล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ สมุททานุภาพ ทรงนำทัพเรือของพระองค์มาตามชายฝั่งทะเล จนมาถึงปากน้ำเจ้าพระยา และล่องจนไปถึงพระนครศรีอยุธยาเอาชนะศัตรูจนกู้ชาติได้สำเร็จ และแวะฉลองปักเสาแห่งชัยชนะที่วัดนางหยาดทุ่งพระยาเมือง (โรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน)อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ด้านนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกอบจ.ปทุมธานี กล่าว่า จากข้อมูลที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากเข้าตีกรุงศรอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้ว ได้ยกทัพเรือผ่านมาถึงวัดนางหยาด (วัดร้าง) เวลาบ่ายคล้อยเย็นมากแล้ว จึงนำไพร่พลแวะพักหุงหาอาหารและฉลองชัยชนะที่ วัดนางหยาดทุ่งพระยาเมืองแห่งนี้ เมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้ว ก็ลงเรือต่อไปถึงธนบุรี รุ่งสางพอดี

อย่าไรก็ตาม ในวันที่ 5 พ.ย.จะมีการซ้อมใหญ่การแสดง แสง สี เสียง สุดอลังการ วันที่ 6 พ.ย. 2562 จะมีการประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ประกอบพิธีทำบุญวันฉลองชัยชนะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงของนักเรียน การแสดงละครจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง งานรำลึก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การจัดแสดงนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนโอทอป และตลาดวัฒนธรรม จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินในการกอบกู้เอกราชและร่วมสักการะหลวงพ่อวัดนางหยาดอันศักดิ์สิทธิ์ และขอพรเสาแห่งชัยชนะเพื่อเป็นสิริมงคล

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ