ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ 02 พ.ย. 2562 เวลา 18:58 น.
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พิษณุโลก - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้รักษาการประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.62 เวลา 13.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เป็นประธานและผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ได้รับอานิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต โดยมี พระพุทธิวงศมุนีเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินพระราชทาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราช หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวชมและสักการบูชาเป็นจำนวนมาก