ตรังสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมร้อยอัตลักษณ์คนภาคใต้

วันที่ 02 พ.ย. 2562 เวลา 13:31 น.
ตรังสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมร้อยอัตลักษณ์คนภาคใต้
ตรัง-เทศบาลนครตรังก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯคืบหน้าใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ณ บริเวณสนามชนโคเก่า ถนนตรัง-พัทลุงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหลักของอาคารแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผ่านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 39,320,000 บาท

ส่วนงานที่เหลือ ประกอบด้วย งานผนัง-ผิวผนัง งานผิวพื้น งานหลังคา งานระบบไฟฟ้า และงานระบบประปา-สุขาภิบาล เป็นการดำเนินงานภายใต้งบประมาณของเทศบาลนครตรัง ซึ่งที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ จำนวน 67,976,000 บาท ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างและมีการเข้าดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.62 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 21 ก.ย.63

หากการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซึ่งเป็นทั้งอดีตเจ้าเมืองตรัง และบิดาแห่งยางพาราไทยดำเนินการเสร็จสิ้น นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยระดับท้องถิ่น แก่ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้ว ยังเป็นสถานที่เชื่อมร้อยความหลากหลายทางวัฒนธรรมประสานสัมพันธ์ของคนในภูมิภาคภาคใต้ ที่สะท้อนผ่านผลงานประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอัตลักษณ์ของคนใต้

นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประตูประเทศสู่อาเซียน ตามเจตนารมณ์ความร่วมมือภายใต้ 3 เสาหลักอีกด้วย

 

บทความแนะนำ