ภูเก็ตประกาศพื้นที่ ประสบอุทกภัย2ตำบล กะรน-ฉลอง

วันที่ 01 พ.ย. 2562 เวลา 19:22 น.
ภูเก็ตประกาศพื้นที่ ประสบอุทกภัย2ตำบล กะรน-ฉลอง
ภูเก็ต-ฝนถล่มนาน3ชั่วโมง 2ตำบลภูเก็ต กระรน - ฉลอง ข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหนัก ประชาชนอพยพนอนศูนย์พักพิงชั่วคราว

กองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ 1 บ้านกะรน และหมู่ที่ 3 บ้านบางลา ต.กะรน กับ หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่, หมู่ที่ 5 บ้านนากก, หมู่ที่ 6 บ้านฉลอง, หมู่ที่ 8 บ้านโคกทราย และหมู่ที่ 9 บ้านโคกโตนด ต.ฉลอง หลังเกิดฝนตกหนักติดต่อกันประมาณ 3ชั่วโมง เมื่อคำวันที่ 31ต.ค.62 ทำให้บ้านและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก บางส่วนต้องอาศัยหลับนอนในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการจัดให้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำกำลังเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าทำความสะอาดผิวการจราจร, บ้านเรือนประชาชน และขุดลอกคูระบายน้ำ ในพื้นที่ ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณ ถนนปฎัก ซอย 18 หมู่ที่ 1 บ้านกะรน และ หมู่ที่ 3 บ้านบางลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน พบประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากเทือกเขานาคเกิด กำลังทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง โดยมีการขนเอาทรัพย์สิน เช่น ที่นอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้มาวางไว้ริมถนนเพื่อรอเจ้าหน้าที่มาทำการเก็บขนไปทำลาย

ขณะเดียวกันพบว่า มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวจอดอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังพบว่าภายในลำรางสาธารณะที่ทอดยอดจากที่ลาดเชิงเขานาคเกิดเพื่อนำน้ำไปออกบริเวณชายหาดกะรน มีขยะ ทั้งเศษวัสดุต่างๆ และเศษต้นไม้กิ่งไม้ ปะปนอยู่จำนวนมาก บางส่วนมีการเก็บใส่ถุงดำไว้เพื่อรอการเก็บขนไปกำจัด ขณะที่บนผิวจราจรภายในซอยก็เต็มไปด้วยดินโคลน ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีการนำรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาด นอกจากนี้บางส่วนทำการขุดลอกท่อระบายน้ำซึ่งอยู่บริเวณต้นซอยและติดกับถนนสายหลักนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการสถานการณ์ กล่าวว่า ปริมาณน้ำฝนตกในพื้นที่ ที่ค่อนข้างมาก มีถึง 200 มิลลิเมตรในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง จุดอ่อนที่ทำให้เกิดปัญหา คือ การก่อสร้างอาคารขวางทางน้ำหรือลำรางสาธารณะ นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีการขุดลอกคูคลองหรือลำราง จึงทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนประชาชน หากไม่มีการแก้ไขหรือวางมาตรการที่ชัดเจนก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก และจะมีการท่วมขังนานขึ้น เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า จะเป็นเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคของแต่ละครัวเรือน ส่วนของโครงสร้างอาคารไม่ได้มีความเสียหายได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต