ปี63เมืองพัทยาส่อวิกฤตแล้ง! ประปาวางแผนเติมน้ำ5อ่างกักเก็บ

วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 13:50 น.
ปี63เมืองพัทยาส่อวิกฤตแล้ง! ประปาวางแผนเติมน้ำ5อ่างกักเก็บ
พัทยา- ประปาพัทยากางแผนรับมือแล้งปี63 หลังปริมาณน้ำในอ่าง5แห่งเหลือ 32.46%เร่งวางท่อเพิ่มเสริมหม้อแปลงไฟฟ้าเดินเครื่องสูบเติมน้ำ

นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดผยว่า ปริมาณน้ำดิบอ่างเก็บน้ำ5แห่งในพื้นที่ มีน้ำคงเหลือ 12.96 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32.46 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เมื่อปี 2561 ช่วงเดียวกันมีปริมาณน้ำกว่า 36.73 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจส่งผลให้ในปี 2563 พัทยาอาจประสบภาวะภัยแล้ง หากในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่มีพายุฝนเข้ามาในพื้นที่ คาดการณ์ว่าจะขาดแคลนน้ำสาหัสกว่าปี2558

ดังนั้นสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา จึงได้วางแผนในการรับมือในปี 2563 โดยเสริมกำลังการผลิต และวางแนวท่อส่งน้ำเพิ่ม เริ่มจากเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้า ให้สามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ 4 เครื่องพร้อมกัน จากสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล จ.ระยอง จากนั้นจะนำน้ำดิบจากสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล ปล่อยลงสระสถานีผลิตน้ำที่มาบยางพร พร้อมวางท่อขนาด 900 มม.เพื่อส่งน้ำมายังสถานีผลิตน้ำหนองกลางดง และส่งต่อไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จากนั้นจึงจะสูบน้ำดิบมาลงเก็บไว้ทั้ง 5 อ่างเพื่อนำมาทดแทน นอกจากนี้จะมีการวางท่อเพิ่ม พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตที่สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล และ สถานีผลิตน้ำบางละมุงเพื่อ ดึงน้ำจากสัตหีบเข้าพื้นที่สูงมากขึ้น

ขณะนี้จะมีการใช้น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง ให้มากขึ้น เพื่อลดการใช้น้ำทั้ง 5 อ่างของเมืองพัทยาให้มากที่สุด และมีการขอรับการสนับ สนุนปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของความชื้นของอากาศ จึงทำให้การทำฝนหลวงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมซื้อน้ำดิบจาก อีสวอเตอร์ ในปริมาณสูงสุด และซื้อน้ำประปาจากสัตหีบในปริมาณที่สูงสุด พร้อมลดการจ่ายน้ำ ลดแรงดันน้ำ กำหนดการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลา เน้นการประ ชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง

นอกจากนี้ หากประชาชนพบเห็นท่อ แตก ท่อรั่ว สามารถแจ้งมาได้ที่ 038 038-222461-5 ต่อ 104 , 132

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต