เด็กไทยเจ๋ง!คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นานาชาติ

วันที่ 27 ต.ค. 2562 เวลา 13:23 น.
เด็กไทยเจ๋ง!คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นานาชาติ
สมุทรปราการ-นักเรียนไทยสร้างชื่ออีกแล้ว คว้า 3 เหรียญทอง 7 รางวัล Special Awards สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นานาชาติจากอินโดนีเซีย

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พานักเรียนไทยที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2019)  ระหว่างวันที่ 22 - 26  ต.ค.2562 ที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 ทีมรวม 17 คน

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนได้รับรางวัลครบทุกทีม แบ่งเป็น เหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล และ Special Awards 7 รางวัล รางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน  ไฟฉายอเนกประสงค์ ผลงาน  กรีนฟิล์มเพคตินจากเปลือกทุเรียน ผลงาน วัสดุดูดความชื้นจากไส้ตันมันสำปะหลัง ผลงาน สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา ผลงาน แผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์  ผลงาน นวัตกรรมลูกบอลดินเผาอุ้มน้ำ ผลงานผลิตภัณฑ์ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัด จากสะเดาและ ใบแมงลักคา เพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทองในสวนผลไม้

นอกจากนั้น ยังมีผลงานศึกษาการผลิตอุปกรณ์ปลูกพืชสวนจากใบก้ามปูผสมกากกาแฟเพื่อแก้ปัญหาดินร่วนปนทราย และผลงาน ประสิทธิภาพของถ้วยเก็บน้ำผึ้งแบบจำลองที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งชันโรงในธรรมชาติ  เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 436 โดยมีบรรดาผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เดินทางมารอรับบุตรหลานท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

ดร.อโณทัย เปิดเผยว่า เด็กคนหนึ่งมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เหรียญมาทั้งหมด ซึ่งเกิดจากกระบวนการของเด็กได้ศึกษาค้นคว้าในบริบทของแต่ละพื้นที่ของเขาเอง เช่นในเรื่องสิ่งประดิษฐ์กระบอกไฟฉายเอนกประสงค์ หรือการนำเอาไส้มันสำปะหลังมาเป็นสารกันบูดของขนม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กคิดค้นขึ้นมาเอง และก็ได้เรียนรู้จากการเห็นปัญหาต่าง ๆ และสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยการ 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน มาเก๊า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

ด.ช.กรกฎ วงศ์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ด.ช.อชิรวิชญ์ ตามสมัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย เจ้าของผลงานไฟฉายเอนกประสงค์ เปิดเผยว่า  ไฟฉายเอนกประสงค์เกิดมาจากแนวคิดผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ต้องใช้ไฟฉายกันอยู่เป็นประจำ และในชนบทของเรา ระบบไฟฟ้าก็ไม่ควบคุมทั้งหมด ทำให้ผู้สูงอายุต้องใช้ไฟฉายกันอยู่เป็นประจำจึงเห็นว่าไฟฉายใช้งานได้เพียง 1 รูปแบบ จึงได้นำมาประยุคเป็นไฟฉายเอนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ถึง 6 รูปแบบ โดยสามารถเปิดไฟฉายได้ในตัว ใช้เปิดฝาจีบ ฝาเกรียว ฝากระปุก ที่ดูดพลาสติก และยังเป็นไม้เท้าของผู้สูงอายุได้อีกด้วย

ด้านนายธีรภัทร โมราวงศ์ และน.ส.นาดา สมาเอ็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ เจ้าของผลงานประสิทธิภาพของถ้วยเก็บน้ำผึ้งแบบจำลองที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งชันโรงในธรรมชาติ กล่าวว่า  รางวัลที่ได้เป็นรางวัลสเปเชี่ยนอาวอทของอินโดนีเซีย และรางวัลเหรียญเงิน โดยแนวคิดนี้เริ่มต้นจากการที่ว่าเราพบปัญหามาก่อน ก็คือเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งชันโรงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตในโรงได้ เนื่องจากผึ้งชันโรงมีตัวเล็กมากเราจึงได้ทำการสังเกตโดยใช้สมมุติฐานของวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา มีการจำลองโมเดลขึ้นมาเป็นแบบถ้วย เพื่อให้ผึ้งชันโรงมีพฤติกรรมในการเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งออกมาให้มากขึ้นอีกประมาณ 2 เท่า จากที่ถ้วยเก็บน้ำผึ้งชันโรงทั่วไปจะเก็บได้ประมาณ 70 มิลิลิตร แต่ว่าของเราเก็บได้ทั้งหมด 150 มิลิลิตร

น.ส.เกวลิน สุขไกว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และน.ส.ปิ่นศวิตา ทองสลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าของ ผลงาน แผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์ กล่าวว่า สิ่งประดิษฐ์มีแนวคิดมาจากการสังเกตปัญหาธรรมชาติว่าปาล์มน้ำมันเรามีราคาที่ตกต่ำ เพราะว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ติดผลน้อย จึงหาวิธีที่จะเพิ่มปริมาณปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น โดยที่เราคิดวิธีที่จะล่อแมลงที่จะมาช่วยในการผสมพันธุ์ปาล์มเพื่อเพิ่มผลิตผล ซึ่งเราได้พบแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถผสมพันธุ์ปาล์มก็คือด้วงดงปาล์มน้ำมัน แต่เราก็พยายามหาวิธีจะให้ปาล์มน้ำมันติดผลมากที่สุด หลังไปแข่งขันก็รู้สึกดีใจมาก และได้ประสบการณ์มาเพิ่มมากมาย และยังไปเห็นสิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ จากเพื่อนต่างชาติในต่างประเทศด้วย ซึ่งเขาก็มีแนวคิดดี ๆ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไปมากขึ้นด้วย