สั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือทั่วขอนแก่น1 เดือนป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในสัตว์

วันที่ 27 ต.ค. 2562 เวลา 12:36 น.
สั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือทั่วขอนแก่น1 เดือนป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในสัตว์
ขอนแก่น-พ่อเมืองสั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือ ทั้งจังหวัด 1 เดือนป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ หลังประกาศเป็นพื้นที่เขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้ประกาศเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่ อ.เมือง อ.กระนวน และ อ.น้ำพอง ซึ่งเป็น 3 อำเภอที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมอยู่จำนวนมาก ให้เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ประเภทโรคปากและเท้าเปื่อย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562

ทั้งนี้ สถานการณ์การเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยของทางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการซื้อขายโค – กระบือในตลาดนัดค้าสัตว์ หรือตลาดนัดโค กระบือ ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันในภาพรวมจึงมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีหนังสือขอความร่วมมือฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย ถึงผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัดค้าสัตว์หรือตลาดนัดโค กระบือในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น ให้ปิดตลาด ห้ามขนย้ายสัตว์เท้ากีบ ห้ามซื้อขาย เด็ดขาดในช่วง 30 วันนี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ

"การระบาดของโรค เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวสัตว์ประเภท โค - กระบือ มักจะได้รับความเครียดจากช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ระดับความคุ้มกันของโรคในร่างกายเสื่อมลงหรือถดถอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย หรือโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย มักจะทำให้สัตว์ในพื้นที่เกิดหรือแสดงอาการของโรคดังกล่าวได้ การรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือการแยกสัตว์จากฝูงและคัดแยกสัตว์มีให้ปะปนกับสัตว์ปกติ พร้อมฉีดวัคซีนเพื่อเกิดความคุ้มโรคให้แก่สัตว์ในพื้นที่” นายสมศักดิ์กล่าว

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าของตลาดนัดทุกแห่งที่ มีการรวมสัตว์หรือกระจายสัตว์ไปยังพื้นที่ต่างๆ ให้ช่วยสอดส่อง ห้ามนำสัตว์ที่มีอาการของโรคดังกล่าวโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย เข้ามายังตลาดนัด พร้อมกับขอความร่วมมือให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแก่รถขนส่งที่เข้ามาตลาด เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว หากพบเห็นโค กระบือ ดังกล่าวเข้ามาในตลาดนัดสัตว์ ขอให้ไม่ให้นำเข้ามาขายในตลาดโดยเด็ดขาด และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เป็นการด่วน"ผวจ.ขอนแก่นกล่าว

สำหรับโรคปากเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดสัตว์ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศไทยอย่างมาก เชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้ง่าย และระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในสัตว์กีบคู่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร การติดต่อของโรคติดได้หลายทาง ทั้งทางการสัมผัสสัตว์ป่วย ทางลมหายใจ ทางน้ำมูกน้ำลาย ทางสิ่งของเครื่องใช้ภายในฟาร์ม ตลอดจนหญ้า และน้ำที่สัตว์ป่วยกิน

ขณะที่ อาการของสัตว์ป่วย จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ในลูกสัตว์อัตราการตายอาจสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกโคที่ยังดูดนมอัตราการตายอาจสูงถึง 100% ในโคนมอัตราการให้นมจะลดลงและจะหยุดให้นมทันที ในสัตว์ท้องจะทำให้เกิดการแท้งและมีปัญหาเรื่องการผสมไม่ติด