"ประวิตร"ติดตามงานปลูกไผ่-กาแฟสร้างรายได้เกษตรกรชายแดนใต้

วันที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 19:09 น.
"ประวิตร"ติดตามงานปลูกไผ่-กาแฟสร้างรายได้เกษตรกรชายแดนใต้
ยะลา-พล.อ.ประวิตรติดตามงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนนโยบายปลูกไผ่ - กาแฟ สร้างรายได้เกษตรกร จับมือภาคเอกชนร่วมพัฒนาคุณภาพและการตลาด

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า นโยบายของรัฐบาลที่นำไปปฏิบัติในพื้นที่เกิดเป็นผลสำเร็จหลายโครงการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เช่นโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่ “พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต” ซึ่งเน้นการทำเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรให้มีรายได้รายวัน รายเดือนและรายปี การปลูกพืชกาแฟ โดยมีบริษัท ปตท.ซึ่งดำเนินธุรกิจคาเฟ่อเมซอนมาให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้การผลิตกาแฟเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพ ผ่านการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ยกระดับเป็น “ศูนย์การเรียนรู้การปลูกและพัฒนากาแฟโรบัสตา” ทั้งนี้ การปลูกกาแฟในพื้นที่เป็นแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้มีการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟ เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและศอ.บต. ยังจะมีการจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้(Industrial Park ) บริเวณชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาสินค้าฮาลาล ผ่านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนการขยายผลให้เกิดผลิตผลด้านศิลปะและแฟชั่นมุสลิมไปยังฐานการทำงานในหมู่บ้านให้เป็นไปตามแนวคิด Taobao Village Model และต่อยอดไปยังสถาบันการศึกษาให้เป็นแบบ Taobao University ที่เป็นสถาบันดีไซน์และแฟชั่นสำหรับมุสลิมทั้งภูมิภาคเอเชีย/โลก เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเชื่อมไทยและเชื่อมโลกได้อย่างแท้จริง

ด้านการพัฒนาสังคม จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการป้องกันและการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดพร้อมกับการเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำศาสนาและสถานศึกษาเพื่อมีส่วนร่วมการป้องกันยาเสพติด การแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่สามารถป้องกันได้ด้วยการแพทย์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการที่ดีในเด็กเล็ก การเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย เป็นต้น