"ศักดิ์สยาม"ฟิต!ติดตามความคืบหน้าสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2

วันที่ 25 ต.ค. 2562 เวลา 20:30 น.
"ศักดิ์สยาม"ฟิต!ติดตามความคืบหน้าสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2
เชียงใหม่-รมว.คมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินการงานท่าอากาศยานเชียงใหม่และการก่อสร้างสนามบินใหม่แห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 25ต.ค.62 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเกี่ยวข้อง โดยมีนายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารร้อยละ 4.55 หรือประมาณ 11.33 ล้านคน โดยผู้โดยสารภายในประเทศลดลงร้อยละ 1 ขณะที่ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.01 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 ปัจจุบันมีเส้นทางบินภายในประเทศ 12 เส้นทาง และเส้นทางบินระหว่างประเทศ 28 เส้นทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารชาวต่างชาติมากสุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยเฉพาะผู้โดยสารชาวจีนมีอัตราส่วนถึงร้อยละ 43.99 จากจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติทั้งหมด

ขณะนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่กำลังพัฒนารองรับ การขยายตัวในระยะที่ 1 ตามแผนปี 2561-2565 วงเงินงบประมาณกว่าหมื่นสองพันล้านบาท ปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานจาก 12 หลุมจอดเป็น 31 หลุมจอด จะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 16.5 ล้านคน ขณะนี้แผนโครงการพัฒนาฯ ได้ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจึงจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และคาดว่า ทอท.จะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปี

อย่างไรก็ตามในระหว่างรอการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีโครงการบรรเทาความแออัด (ระหว่างปี 2561-2563) ได้แก่ การสร้างอาคารจอดรถยนต์สัมปทาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 การสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวให้การยืนยันที่จะเดินหน้าตามแผนพัฒนาทั้งหมด รวมทั้งสนามบินแห่งที่ 2 ที่ผลศึกษาของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ ทอท. มีความเห็นในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกันที่จะดำเนินการก่อสร้าง ในพื้นที่รอยต่ออำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลักในการทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ขณะเดียวกันได้มอบนโยบายให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานให้เหมาะสม หรือมีทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารผู้ใช้บริการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต