จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมพัฒนาศาสนสถาน 3 ศาสนา

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 17:12 น.
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมพัฒนาศาสนสถาน 3 ศาสนา
“จิตอาสาสุราษฎร์” ร่วมใจพัฒนา วัด มัสยิด โบสถ์คริสต์ศาสนสถาน 3 ศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.4

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.สุราษฎร์ธานีว่า จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.กว่า 450 คน ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่4)

ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีทั้งข้าราชการ ทหาร และ ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นทีมาร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน 3 แห่ง เริ่มจาก วัดบ้านใหม่พัฒนา ต.วัดประดู่ อ.เมือง ซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธ มัสยิดรียาดุนมุมีนีน ต.มะขามเตี้ย ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม และ คริสตจักรอัครเทวดามีคาเอล ต.วัดประดู่ ศาสนสถานของศาสนาคริสต์

สำหรับ ภารกิจจิตอาสาในครั้งนี้ นำโดย นายปฐภพ สุคนธจร จากกระทรวงสาธารณสุข ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม จากกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นายนิมิต วงษ์จินดา ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และนายอำนวย กลั่นสุวรรณ ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยเมื่อหลังปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานสำคัญ 3 แห่งแล้ว เหล่าจิตอาสาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม อีกทั้งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับรู้ได้ถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างพี่น้องต่างศาสนาในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ตามพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและสร้างคุณูปการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยหลายประการ เช่น ด้านพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองและค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ดำเนินรอยตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทรงผูกราชสัมพันธมิตรกับนานามหาประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์จึงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง มีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ด้านดาราศาสตร์ ทรงมีความเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก ทรงสามารถคำนวณวันเวลาที่จะเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถวายพระราชสมัญญาให้พระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และด้านกฎหมาย ทรงจัดตั้งศาลยุติธรรม พร้อมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต