ผู้ว่าฯปทุมธานีนำถวายบังคมวันปิยมหาราช 23ต.ค.62

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 13:54 น.
ผู้ว่าฯปทุมธานีนำถวายบังคมวันปิยมหาราช 23ต.ค.62
ปทุมธานี-ชมภาพผู้ว่าฯปทุมนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเนื่องวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23ต.ค.62 ที่สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นำข้าราชการทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้ วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงถวายพระนามว่า พระปิยมหาราช หรือพระพุทธเจ้าหลวง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต