วัดหลายแห่งจ.สงขลาแบนการแสดงหนังตะลุงน้องเดียวจนกว่าจะขอขมาพระ

วันที่ 23 ต.ค. 2562 เวลา 12:54 น.
วัดหลายแห่งจ.สงขลาแบนการแสดงหนังตะลุงน้องเดียวจนกว่าจะขอขมาพระ
สงขลา-วัดหลายแห่งแบนน้องเดียวงดการแสดงหนังตะลุงจนกว่าขอขมาหรือเลิกด่าพระ ขณะหัวหน้าพระวินยาธิการขอบิณฑบาตรสังคมยุติความขัดแย้ง ขอนายหนังตะลุงดังหยุดท้าทาย

วันที่ 23 ตค. 62 เริ่มมีผลกระทบกับหนังตะลุงน้องเดียว หรือนายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง หลังด่าพระบนเวทีการแสดงหนังตะลุงที่วัดเนินพิจิต อ.นาหม่อม จ.สงขลา และทางเจ้าขณะจังหวัดสงขลาได้ออกหนังสือเวียนไปยังวัดทุกแห่งในจ.สงขลา ขอความร่วมมืองดรับหนังน้องเดียวมาแสดง จนกว่าจะขอขมาหรือหยุดด่าพระ ขณะนี้วัดบางแห่งยกเลิกการแสดงของนายหนังตะลุงชื่อดัง เช่น วัดวังปลิง อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเดิมหนังน้องเดียวจะมาเล่นในงานทอดกฐินที่วัดแห่งนี้วันที่ 5 พย.62 พระครูอรุณวิริยานุศาสตร์ เจ้าอาวาสวัดวังปลิง อ.สะเดา เปิดเผยว่า ยกเลิกการแสดงของหนังน้องเดียวจริง แต่ไม่ขอพูดอะไรมากกว่านี้ และนอกจากวัดวังปลิงแล้ว ยังมีอีกหลายวัด ที่ยกเลิกการแสดงของหนังน้องเดียว เช่น วัดช่องเขารัตนาราม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งจะจัดการแสดงในช่วงเดือนพ.ย. เช่นกัน

พระครูปลัดพลกฤต กลฺยาณธมฺโม เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่เขต 1 และหัวหน้าพระวินยาธิการ จ.สงขลา กล่าวว่า ในฐานะคณะสงฆ์ใน จ.สงขลา ขอบิณฑบาตรสังคมให้ยุติความขัดแย้งเรื่องนี้ เพื่อรักษาทั้งพระ และรักษาทั้งหนังน้องเดียวเอาไว้ เพราะกว่าที่จะเกิดพระเม็ดงามขึ้นสักรูป และนายหนังตะลุงที่เก่งในภาคใต้ นั้นเป็นเรื่องยาก

ที่สำคัญทั้งศิลปินและศาสนา ก็เป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าจริยศาสตร์ ที่นำเสนอเรื่องของคุณธรรม และพระพุทธศาสนาซึ่งต้องอยู่คู่กันไป

ส่วนเรื่องที่นายหนังน้องเดียว ท้าให้เปิดกล่องรับบริจาคแข่งกับพระเรื่องนี้อย่ามาท้าทายกันเลย เพราะทั้งพระและนายหนังน้องเดียว เป็นบุคคลสาธารณะ แค่เจตนาก็ผิดแล้ว

“ญาติโยมไปใส่ให้ใคร ก็ยิ่งขัดแย้ง ทางที่ดีถ้าจะทำบุญ ก็ให้ทำทั้งสองฝ่ายแล้วเอามารวมกันจะดีที่สุด และขอบิณฑบาตร ให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี” หัวหน้าพระวินยาธิการ กล่าว