ภูเก็ตปั้นเชฟมือใหม่ในโครงการ"American Inspired Chef Project"

วันที่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 19:08 น.
ภูเก็ตปั้นเชฟมือใหม่ในโครงการ"American Inspired Chef Project"
ภูเก็ต-สหรัฐจับมือม.สงขลานครินทร์ฯปั้นเชฟมือใหม่ในโครงการ"American Inspired Chef Project"ปรุงเมนูอาหารเพื่อสังคมใช้วัตถุดับในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.กระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ร่วมกับตัวแทนสินค้าจากสหรัฐอเมริกา และม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เปิดโครงการฝึกอบรมแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ และกลุ่มชาวบ้านในภูเก็ตให้เรียนรู้ถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้วัตถุดิบประกอบอาหารอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการ American Inspired Chef Project โดยเชฟจะให้คำแนะนำความรู้ด้านอาหาร การพัฒนาเมนู การเลือกใช้วัตถุดิบ และการเปลูกฝังค่านิยมการช่วยเหลือชุมชนและสังคม ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ขณะที่ ม.สงขลานครินทร์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรท้องถิ่นในจ.ภูเก็ต และวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการของโครงการ “American Inspired Chef Project” ยังจะช่วยเติมเต็มฝันของเชฟรุ่นใหม่ และให้พวกเขาเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในอนาคตอีกด้วย

มร.อีริค มูลิส ผู้ช่วยที่ปรึกษาทูตฝ่ายกิจการเกษตร สถานทูตอเมริกา ร่วมกับ น.ส.สุกันยา สิริกีรติกุล Agricultural Marketing Specialist (USDA) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นด้วยเล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนเชฟที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต โดยมี เชฟตามชุดารี เทพาคำ ท็อปเชฟไทยแลนด์คนแรกมาให้ความรู้นักเรียนเชฟในด้านอาหาร การพัฒนาเมนู การเลือกใช้วัตถุดิบและการปลูกฝังค่านิยมแห่งการช่วยเหลือสังคม

สำหรับ โครงการนี้จัดมาแล้ว 4 ภาค ที่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง ที่ กรุงเทพฯ ภาคใต้ ที่ จ.ภูเก็ต และ จะไปจัดที่ภาคตะวันออก โดยการจบโครงการคือ ให้นักเรียนเชฟทำการแข่งขันค้นหาผู้ชนะเลิศจะได้เดินทางไปดูงานที่สถาบัน CIA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณต้นเดือนพ.ค.2563 ที่กรุงเทพฯโดยให้แต่ละภาคทำสูตรเข้ามาก่อนและตัดสินจากสูตร จากนั้นจะแข่งขันให้เหลือผู้ขนะเลิศเพียง 1 ทีม จาก 8 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับ โครงการนี้นอกจากจะช่วยเติมเต็มฝันของเชฟรุ่นใหม่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสังคมในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ในการอบรมและฝึกด้านการสร้างสรรค์เมนูและเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆ ที่ผสมผสานระหว่างพืชผักพื้นบ้านภูเก็ต และวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกา เป็นการผสมผสานวัตถุดิบจากสองวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างได้อย่างลงตัว และเป็นการส่งต่อคุณค่าผลิตภัณฑ์และความรู้สู่เชฟรุ่นใหม่ในบ้านเกิดเป็นสิ่งทีาน่าชื่นขมและสนับสนุน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต