นครศรีฯมีผู้สูงอายุเกิน100ปีมากที่สุดในไทย

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:24 น.
นครศรีฯมีผู้สูงอายุเกิน100ปีมากที่สุดในไทย
นครศรีธรรมราช-เปิดข้อมูลสภาพัฒน์ไทยมีผู้สูงอายุ100ปีราว7,000คนที่นครศรีฯมีผู้เกิน100ปีมากสุด187คน

นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป 8 คนในพื้นที่ ต.กลาย ต.ไทยบุรี และ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคมเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุที่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า และศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติและเสริมสร้างกำลังใจ รวมทั้งเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน 10.8 ล้านคนของจำนวนประชากรทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ประมาณ 7,000คน โดยที่จ.นครศรีธรรมราชมีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 100 ปีมากที่สุดถึงจำนวน 187 คน.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต