ลูกจ้างสพฐ.ร้องรมช.ศึกษาหลังถูกตัดสวัสดิการทำขาดความมั่นคง

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:45 น.
ลูกจ้างสพฐ.ร้องรมช.ศึกษาหลังถูกตัดสวัสดิการทำขาดความมั่นคง
ลูกจ้างในสังกัด สพฐ. ร้อง รมช.ศึกษา คงสภาพตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว หลังถูกปรับวิธีจ้าง ทำขาดความมั่นคงในอาชีพ

นายดนัย ประจง ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ.นครศรีธรรมราช พร้อมตัวแทนกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและลูกจ้าง สพฐ. จากจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 300 คน ได้นำแผ่นป้ายพร้อมหนังสือเข้ายื่น ต่อ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ อ.เมือง จ.พัทลุง

ทั้งนี้ ตามที่ สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ถึงแนวทางการบริการอัตราจ้างเหมาบริการ ได้ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจต่อลูกจ้างชั่วคราว ทุกคนในสังกัด สพฐ. กว่า 60,000 คน ซึ่งถูกปรับวิธีการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นการจ้างเหมาบริการทำให้สวัสดิการประกันสังคม ที่เคยได้รับนั้นถูกตัดไป จนสร้างความเดือดร้อน

สำหรับแนวทางการบริการอัตราจ้างเหมาบริการ จะส่งผลให้เกิดการว่างงานของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวทั้งประเทศ เป็นการบ่งบอกว่าจะไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทย ขาดความมั่นคงในอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนล่าช้า และหากควบรวมโรงเรียน ก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราจ้างเหมาบริการทันที

ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ ดร.กนกวรรณ นำปัญหาเข้าหารือในคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติกรอบอัตราในการปรับลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานของรัฐ ให้คงสภาพตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่เคยได้รับสวัสดิการประกันสังคมเหมือนที่ผ่านมา และให้ปรับเปลี่ยนวิธีจ้างให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่มีอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท / เดือน ให้ได้รับสวัสดิการประกันสังคม เช่นเดียวกับตำแหน่งอื่น ฯลฯ

ขณะที่ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ จะได้นำปัญหาการร้องเรียนขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ เข้าแจ้งต่อ ครม.ต่อไป