"ลุงปี้ด"ชาวนาเมืองช้างผู้ภักดีปลูกข้าวเป็นอักษร “ทรงพระเจริญ”

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 12:02 น.
"ลุงปี้ด"ชาวนาเมืองช้างผู้ภักดีปลูกข้าวเป็นอักษร “ทรงพระเจริญ”
สุรินทร์- ลุงปี๊ดปลูกข้าวเป็นตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” พร้อมน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง ร.9 มาดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่แปลงนาข้าวที่สวนเกษตรอินทรีย์  วิถีชาวนาของนายบัญญัติ วรรณมานะ และครอบครัว หรือ ลุงปี้ดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านขาม ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ใครผ่านไปมาต้องสะดุดตาและรู้สึกซาบซึ้งประทับใจเป็นอย่างมาก ด้วยการใช้พื้นที่ปลูกข้าวแบบต้นเดียว สีเขียวขจีสลับกับต้นข้าวสีดำเป็นอักษร “ทรงพระเจริญ” ที่สวยงามเป็นอย่างมาก พร้อมด้วยป้ายที่ติดไว้ในแปลงนาข้อความว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญญัติ วรรณมานะและครอบครัว

นายบัญญัติ กล้าวถึงแรงบันดาลใจว่า มีความมุ่งมั่นในการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำรัสในหลวง ร.9 ในการทำเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านอย่างจริงจัง จนประสบผลสำเร็จ

นับจากปี 2558 ได้ลาออกจากงานประจำ หรือเออรี่ตัวเอง มาอยู่ที่บ้าน จากนั้นได้ลงมือทำการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชการที่ 9 ในพื้นที่นาของตัวเองจำนวน 8 ไร่ อย่างจริงจัง จนประสบผลสำเร็จ จนเป็นที่รู้จักผู้คนให้ความไว้ใจและเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ต้องการเรียนรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอ.จอมพระด้วย

นายบัญญัติ  กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ อยู่แบบพอเพียง คือการแบ่งที่นาเป็น 4 ส่วน เมื่อมองภาพในพื้นที่นาตนเองแล้วน่าจะทำได้ จึงลงมือทำโดยแบ่งพื้นที่นาจำนวน 8 ไร่ ลงมือทำตามแนวทางที่พระองค์ดำรัสไว้ แบ่งส่วนออกเป็นพื้นที่เรือนโรง 10 เปอร์เซ็นต์ ประมง 30 %  พื้นที่ปลูกไม้ผล ซึ่งตนก็จะใช้พื้นที่คันนารอบแปลงนาข้าว และสุดท้ายทำนาข้าว โดยจะปลูกแบบอินทรีย์ ก็เหมือนกับว่าอยู่อย่างพอเพียง

ทั้งนี้ ตนมีที่นาหน้าสวนอยู่ 2 ไร่ ในช่วงปี 2558 ที่ในหลวง ร.9 ทรงประชวรประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงนั้นก็เออรี่จากงาน ก็เลยลงมือดำนาในพื้นที่นาหน้าสวนเป็นตัวอักษรรักในหลวง ผู้คนก็มาดู ซึ่งเป็นความรู้สึกรักพระองค์ท่านมาก ในปีที่ 2 ต่อมา พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตก็เสียใจมาก ก็ลงมือดำนาเป็นตัวอักษร ร.9 เสด็จสวรรคต และต่อมาเมื่อสมัยรัชกาลปัจจุบัน ในหลวงรัชกาลที่ 10  ตนจึงดำนาเป็นคำว่า ทรงพระเจริญ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงค์ที่ตนได้เกิดมาโดยใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองปลูกลงไป ทุกเย็นเมื่อดูแปลงนาที่ปลูกข้าวเป็นตัวอักษรไว้ รู้สึกได้ทันทีว่า ในหลวง ร.9 ท่านยังคงอยู่กับเรา เป็นสิ่งสะท้อนว่าเราจะต้องทำให้พระองค์ตลอดไป