ชาวพุทธแน่นบึงแก่นนครพร้อมใจตักบาตรเทโวบนสะพานยาว 420 ม.

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 10:52 น.
ชาวพุทธแน่นบึงแก่นนครพร้อมใจตักบาตรเทโวบนสะพานยาว 420 ม.
ขอนแก่น-ชาวขอนแก่นกว่า 5,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว บนสะพานราชพฤกษ์วิถีความยาว 420 เมตรกลางบึงแก่นนคร

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่สะพานราชพฤกษ์วิถีภายในบึงแก่นนครที่มีความ ยาว 420 เมตร นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำประชาชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ซึ่งมีพระเถรานุเถระ รวมทั้งพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 309 รูป ออกรับบิณทบาต ท่ามกลางประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรกว่า 5,000 คน

นายปานทอง  สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ในงานประเพณีออกพรรษา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และนิยมทำบุญตักบาตร ที่เรียกว่าการตักบาตรเทโวโรหณะ หรือ การตักบาตรเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการเทศนาแสดงธรรมโปรดแด่ พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

"ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ จนเป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้  การตักบาตรเทโวโรหณะนั้นนอกจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แล้วยังส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป " รองผวจ.ขอนแก่นกล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต