เมืองคอนร่วมงานบุญใหญ่ตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษา

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 10:29 น.
เมืองคอนร่วมงานบุญใหญ่ตักบาตรเทโวโรหณะวันออกพรรษา
นครศรีธรรมราช-วัดพระมหาธาตุฯเนืองแน่นพุทธศาสนิกชนเมืองคอนร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่บริเวณลานหน้ามณฑปพระพุทธบาทจำลองและลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี และพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำพระสงฆ์สามเณรบิณฑบาต มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับ พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์สามเณรได้เดินลงจากเนินมณฑปพระพุทธบาทจำลอง เพื่อมารับบิณฑบาต เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นยอดเขาสิเนรุราชตามความเชื่อในพุทธตำนาน ระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาในเทวโลก โดยมีขบวนแห่บุษบกประดิษฐานพระพุทธรูป มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตร ด้วยข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสด ขนมต้ม และดอกไม้ธูปเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขณะที่ ในช่วงสายของวันเดียวกันนี้หลังทำบุญตักบาตรตามวัดใกล้บ้านแล้ว พุทธศาสนิกชนได้มีการชักพระหรือลากพระจากวัดต่างๆ ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีชักพระของอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี หลังวันออกพรรษา 1 วัน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เป็นการอนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ขณะที่บรรยากาศการตัดบาตรเทโวโรหณะเป็นไปอย่างอบอุ่น