กาญจน์แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพทันที

วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 07:59 น.
กาญจน์แจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพทันที
กาญจนบุรี- แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักจากสภาวะอากาศแปรปรวนหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงให้สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที

นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนัก โดยพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก กรณีอุณหภูมิลดลงให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากการแปรปรวนของสภาวะอากาศ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้สั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ 0021/ว 11446 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ด่วนที่สุด ที่ กจ. 0021/ว 14336 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อย่างเคร่งครัด หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 034-515998,034-516795 สำหรับอำเภอขอให้แจ้งผู้อำนวยการท้องถิ่นในพื้นที่ ทราบและดำเนินการด้วย