กาญจนบุรีประกาศ5อำเภอติดชายแดนเมียนมาเฝ้าระวัง"อหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 15:41 น.
กาญจนบุรีประกาศ5อำเภอติดชายแดนเมียนมาเฝ้าระวัง"อหิวาต์แอฟริกาในสุกร"
กาญจนบุรี-กาญจน์ประกาศ5อำเภอติดชายแดนเมียนมา เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ World Organization for Animal Health (OIE) และกรมปศุสัตว์ได้รายงานสถานการณ์พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีความเสี่ยงสูงมากขึ้น หากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

จังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดังนี้ ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ในอำเภอสังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรีและด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า พร้อมทั้งห้ามผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์สุกรและหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคสัตว์ระบาด พ.ศ.2558 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562