ชาวบ้านเตรียมยื่นถวายฎีกานายทุนฮุบที่ดินออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

วันที่ 09 ต.ค. 2562 เวลา 08:57 น.
ชาวบ้านเตรียมยื่นถวายฎีกานายทุนฮุบที่ดินออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ
ตรัง-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ น.ส.3ก.กว่า600ไร่ที่ต.วังวน อ.กันตัง หลังออกเอกสารสิทธิมิชอบกลายเป็นสวนปาล์มของนายทุนชาวบ้านเตรียมยื่นถวายฏีกาหากยังไม่คืบหน้า

นายวุฒิชัย พูนขันธ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตังลงพื้นที่ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อตรวจสอบแนวเขต และตำแหน่งที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน หลังคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) จ.ตรัง มีมติเมื่อวันที่ 2 พ.ค.60ให้กรมที่ดิน เพิกถอน น.ส.3 ก.ของนายทุนรายหนึ่ง จำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 608 ไร่ ออกจากสารบบที่ดินเพราะออก น.ส.3 ก.โดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่ตรงกับตำแหน่งที่ตั้งเดิมของ ส.ค.1 (ส.ค.1 บิน) และมีเนื้อที่เพิ่มจาก ส.ค.1 เดิมซึ่งเนื้อที่ใน ส.ค.1 เดิม มีรวมกันเพียงประมาณ 100 ไร่เศษ แต่เมื่อออกเป็น น.ส.3 ก. ที่เปลี่ยนมือมาอยู่ในมือนายทุนคนปัจจุบัน เนื้อที่กลับบวมเพิ่มขึ้นเป็น 608 ไร่เศษ (ที่ดินบวม)

นายสุริยา เบ็ญฤทธิ์ เจ้าของที่ดินเดิม จำนวน 2 แปลง กล่าวว่า บรรดาผู้สูญเสียโอกาสทำประโยชน์ในที่ดินที่เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ดินทั้ง 11 แปลง มีความเห็นร่วมกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าหากเจ้าพนักงานที่ดินสาขากันตังในยุคนี้ ยังไม่เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ทั้งหมดจะเดินทางไปยื่นถวายฎีกาเพราะหาที่พึ่งไม่ได้แล้ว แถมยังมีความพยายามเตะถ่วงช่วยเหลือนายทุนไม่สนใจชาวบ้านผู้ถูกกระทำ

ด้านนายโชติพัฒน์ หวังบริสุทธิ์ ชาวบ้านเจ้าของที่ดินเดิมอีกราย กล่าวว่า ปัญหาของชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 4 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านเจ้าของที่ดินเดิมไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองไม่ได้ขณะที่นายทุนกลับเข้าไปทำประโยชน์เต็มพื้นที่ด้วยการปลูกปาล์มน้ำมันและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว ส่วนชาวบ้านเจ้าของที่ดินเดิมเข้าไปไม่ได้ จะถูกจับ หรือคนที่อาศัยอยู่ในที่ดินเดิม จะไปขอออกเป็น น.ส.3 ก. ก็ทำไม่ได้ เพราะถูกเจ้าพนักงานที่ดินเอาเลขที่ ส.ค.1 ไปออกเป็น น.ส.3 ก. ให้แก่นายทุนไปแล้ว มาถึงเวลานี้ความล่าช้าในการเพิกถอน น.ส.3 ก.ออกจากสารบบที่ดิน ก็เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เกิดความล่าช้า จึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกเบื่อหน่าย และเดือดร้อนหนักมาครั้งนี้หวังว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ดินสาขากันตัง จะจริงใจในการแก้ปัญหาที่อดีตคนขององค์กรสร้างขึ้นมาให้แล้วเสร็จ แต่หากยังไม่แล้วเสร็จ ชาวบ้านทั้งหมดก็พร้อมจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถวายฏีกาตามที่เคยประกาศไว้

สำหรับที่ดิน น.ส.3 ก.ที่กำลังเกิดปัญหาดังกล่าวนั้น นายทุนผู้ครอบครองคนปัจจุบันไม่ใช่เป็นคนขอออก น.ส.3 ก. แต่ซื้อที่ดินทั้งหมดมาจากกรมบังคับคดี