พร้อมใจพายเรือเก็บขยะหวังปลุกจิตสำนึกเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพะยา

วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 15:56 น.
พร้อมใจพายเรือเก็บขยะหวังปลุกจิตสำนึกเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพะยา
ม.ธรรมศาสตร์ร่วมกับจ.ปทุมธานีจัดกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการเพื่อสร้างความตื่นตัวให้เลิกทิ้งสิ่งปฎิกูลลงแม่น้ำ

เมื่อวันที่ 8ต.ค.ที่บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ โดยมี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนักพายเรือ รวมกว่า 300 คน กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ก่อนแยกย้ายทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองปทุมธานี และร่วมกันพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา นำโดย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยังยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี เป้าหมายไม่เพียงแต่เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ยังเป็นการรณรงค์ให้คนไทยที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด ตั้งแต่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ สมุทรปราการ ตลอดระยะ 400 กิโลเมตร ได้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา เลิกปล่อยน้ำเสียและเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

ดร.พินิจ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยขยะประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ มาจากแม่น้ำสายต่างๆ ที่ไหลลงอ่าวไทย และแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแม่น้ำที่มีขยะไหลลงอ่าวไทยมากที่สุด การพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้คนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด ได้ในตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ และนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำเจ้าพระยา

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 ต.ค.จะมีพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวาระสำคัญที่คนไทยสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะได้ช่วยกันทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการสำหรับพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งที่คนไทยทุกคนเฝ้ารอคอย จ.ปทุมธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง และมีมาตรการ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็น ความสำคัญถึงปัญหาขยะ ให้ร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

ผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่า โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ เชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะสร้าง ความตื่นตัว ไม่เพียงแค่พี่น้องสองฝั่งเจ้าพระยาทั้ง 10 จังหวัด แต่จะสร้างความตื่นตัวของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และลำคลองทุกสายของประเทศไทย และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเลไทยจนสำเร็จลุล่วง

ด้าน ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าว่า ขยะในแม่น้ำสายหลักๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นพันปี ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมกระทบต่อทะเล กระทบต่อสัตว์น้ำในทะเล และแม่น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ และสำคัญที่สุดของประเทศไทย จึงเป็นแม่น้ำที่มีขยะไหลลงสู่อ่าวไทยมากที่สุดด้วย กิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชน ชุมชนและหน่วยงานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกันเก็บขยะและทำความสะอาดแม่น้ำเจ้าพระยา และรณรงค์ให้เลิกทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง