จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ซ่อมแซมบ้านให้คุณยาย 5 แผ่นดิน

วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 14:05 น.
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ซ่อมแซมบ้านให้คุณยาย 5 แผ่นดิน
ปลัดอำเภอสอยดาวนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ซ่อมแซมบ้านที่ผุพังให้คุณยาย 5 แผ่นดิน ทะส้อนการทำความดีด้วยหัวใจของคนในชุมชน

ว่าที่เรือตรีธราธิป พหลภิญโญ ปลัดอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในพื้นที่บ้านคลองแจงบน ร่วมกับทหารเรือ ทหารพรานนาวิกโยธิน จากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 จ.จันทบุรี พร้อมด้วยประชาชนในท้องที่ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยเลขที่ 40 หมู่ 8 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าของนางมนต์ ชนะค้า วัย 106 ปี หรือ คุณยาย 5 แผ่นดิน ที่อยู่ในสภาพผุพัง เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา โครงสร้างจึงไม่มั่นคง และอาจเป็นอันตรายต่อคุณยายผู้อาศัย เหล่าจิตอาสาจึงได้ร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีสุขภาวะและปลอดภัย

ทั้งนี้ หลังภารกิจแล้วเสร็จเหล่าจิตอาสาต่างรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นจิตอาสาและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อชุมชน สะท้อนถึงการทำความดีด้วยหัวใจ ในขณะที่นางมนต์ คุณยาย 5 แผ่นดินก็รู้สึกซาบซึ้งถึงการได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าจิตอาสาและคนในชุมชน

ขณะเดียวกัน ที่อำเภอชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบนพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมนาข้าวที่บ้านโนนแดงหมู่ 5 ต.ดอยกาม โดยมีส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อส. และมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน โดยสามารถจำกัดผักตบได้ถึง 50 ตัน

สำหรับ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวม กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของเหล่าจิตอาสาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องราวการทำความดีด้วยหัวใจอยู่มากมาย