ฝายแห้งน้ำไม่พอผลิตประปาชาวบ้านนับพันครัวเรือนเดือดร้อน

  • วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 08:57 น.

ฝายแห้งน้ำไม่พอผลิตประปาชาวบ้านนับพันครัวเรือนเดือดร้อน

กาญจนบุรี-อ.เลาขวัญวิกฤตแล้งฝายน้ำแห้งไม่พอผลิตประปาใช้ ชาวบ้านกว่า1,300 ครัวเรือนเดือดร้อนกำลังขาดน้ำในกินน้ำใช้ 

นายมงคล โพธิ์พันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เปิดเผยว่า ฝายกักเก็บน้ำบ้านบึงลมมีสภาพเริ่มแห้งขอดประกอบกับฝายมีลักณะตื้นเขินทำให้กักเก็บน้ำไดน้อยลง ไม่เพียงพอผลิตน้ำประปา ส่งผลให้ประชากรรวมกันกว่า 1,300 ครัวเรือน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 5, 6, 8, 10 และ 12ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำกินน้ำใช้ คาดว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่จะสามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้อีกไม่เกิน 10 วัน ยังไม่ทราบว่าจะเอาน้ำที่ไหนมาผลิตน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้

อย่างไรก็ตามได้อนุมัติงบประมาณขุดลอกบึงลมให้ลึกและกว้างขึ้นอีก 2 ไร่เศษเพื่อขยายพื้นที่ไว้รองรับน้ำฝนในปี2563การแก้ไขปัญหาระยะยาวและลดปัญหาภัยแล้ง ส่วนที่อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ที่ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ ซึ่งมีความจุ 11 ล้านลูกบาศก์เมตร และใช้ผลิตน้ำประปาให้กับตำบลเลาขวัญ และตำบลหนองฝ่าย ขณะนี้มีน้ำเหลืออยู่เพียง 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นหากฝนไม่ตกลงมาอีกประมาณ 2 เดือน น้ำในอ้างก็คงจะแห้งขอดจนหมดเช่นกัน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ