รองผู้ว่าฯบึงกาฬยกคณะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาสายวิชาชีพในสปป.ลาว

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 17:59 น.
รองผู้ว่าฯบึงกาฬยกคณะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาสายวิชาชีพในสปป.ลาว
บึงกาฬ-รองผู้ว่าฯบึงกาฬนำหอการค้าเยี่ยมโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ในลาว เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ด้านการศึกษาสายวิชาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าฯบึงกาฬ นายบุญเพ็ง ลามคำ รองประธานหอการค้าจ.บึงกาฬ พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชมโรงงาน ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุด แขงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยมี นายไชยเพชร จันทิสอน ประธานกรรมการ บริษัท SK Transformer และประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงบอลิคำไซ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ บริษัทSK Transformer แขงบอลิคำไซ สปป.ลาว

 

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยใชมโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบธุรกิจจ.บึงกาฬ เห็นถึงศักยภาพ ผลประโยชน์และโอกาสการลงทุน ในการต่อยอดธุรกิจ และต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษา ที่จะมีทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาของบุคลากร อาจารย์ ครูและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการดำเนินงาน การจัดการด้านธุรกิจให้แก่ นักศึกษา นักเรียน สายวิชาชีพ เพื่อต่อยอดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้มาศึกษาดูงานได้นำประสบการณ์ และความรู้ไปประยุกต์ใช้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นแนวคิดต่อการประกอบอาชีพสำหรับชีวิตในอนาคตได้ และจะส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณด่านชายแดนฝั่งจ.บึงกาฬ และชายแดนฝั่งแขวงบอลิคำไซให้เป็นประตูการค้าที่สำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต