พิษหมอกควันปกคลุมตรังกระทบสุขภาพชาวบ้านบนเกาะป่วยเข้ารับการรักษารพ.

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 08:24 น.
พิษหมอกควันปกคลุมตรังกระทบสุขภาพชาวบ้านบนเกาะป่วยเข้ารับการรักษารพ.
ตรัง-ชาวบ้านบนเกาะเจอพิษหมอกควันส่งผลเสียต่อสุขภาพแห่เข้ารับการรักษาที่รพ.กันตัง ขณะสสจ.ตรังตั้งศูนย์บัญชาการภาวะภัยสุขภาพแจกหน้ากากอนามัย120,000 ชิ้นแจกจ่ายประชาชนทุกอำเภอ

หมอกควันไฟป่าจากอินโดนิเซีย ส่งผลให้ฝุนละอองในอากาศที่จ.ตรังเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันทั้ง5อำเภอ ประกอบด้วยอ.ปะเหลียน,อ.หาดสำราญ,อ.ย่านตาขาว,อ.สิเกา และ อ.กันตัง ซึ่งเป็นพื้นที่รับลมและหมอกควัน

ที่ อ.กันตังสภาพพื้นที่มีภูเขาขวางกั้นเป็นตอนๆทำให้อากาศถ่ายเทยาก จึงทำให้หมอกควันปกคลุมพื้นที่และมรสุมพัดเข้ามาเติมตลอดเวลาทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาหมอกควันหนาแน่นและยาวนานกว่าอำเภออื่นๆที่ไม่ติดทะเลนานนับ 1-2 สัปดาห์แล้ว

ที่โรงพยาบาลกันตัง จึงมีประชาชนจากเกาะลิบง เกาะมุกด์ รวมทั้งตำบลพื้นที่ชายฝั่ง และใกล้เคียง เดินทางเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นคนชรา และเด็กเล็กที่มีอาการป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ไอ ตัวร้อนเป็นไข้

นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า สสจ.ได้ตั้งศูนย์บัญชาการภาวะภัยสุขภาพเพื่อประเมินตรวจสอบสถานการณ์ทุกวัน จัดหน้ากากอนามัยรวม 120,000 ชิ้น กระจายไปให้กับทุกอำเภอหากไม่เพียงพอก็พร้อมขอสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม

นอกจากนี้ได้สั่งการไปยังเครือข่ายสาธารณสุขทั้ง 5 อำเภอติดชายฝั่งทะเล ให้ดูแลประชาชนเป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นพื้นที่รับลมและหมอกควันด่านแรก และยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนของการดูแลเด็กเล็กทุกโรงพยาบาลชุมชน ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนทุกประการ แต่หากสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นสีแดง ก็จะมีพื้นที่สำหรับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ แต่ขณะนี้ปัญหาในพื้นที่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น

 

บทความแนะนำ