ฝุ่นละอองภาคใต้อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 10:04 น.
ฝุ่นละอองภาคใต้อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในภาคใต้ตอนล่าง บางพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ภาคใต้ เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 18-70 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

โดยในช่วงนี้พบจุดความร้อนและกลุ่มควันบริเวณเกาะสุมาตราและกาลิมันตัน ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมทางทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดผ่านเกาะสุมาตรา จึงส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจนบางพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศตามเวลาจริง (Real Time) เพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/  แอปพลิเคชั่น Air4Thai และข้อมูลจุดความร้อน http://asmc.asean.org/home/