นักวิ่งปอดเหล็กร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 15:41 น.
นักวิ่งปอดเหล็กร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (CDF CHARITY RUN 2019) เหล่านักวิ่งสายบุญร่วมงานคับคั่ง ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย บนเขื่อนขุนด่านฯ จ.นครนายก

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลโครงการ เดิน วิ่ง แบ่งบัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก

นายนิสิต กล่าวว่า กรมการพัฒนาชมชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนว่า เป็นวัยที่สำคัญและเหมาะสมในการปูพื้นฐาน จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เพื่อเป็นกองทุนในการความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม และเมื่อปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทาน พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ทั้งนี้ ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยทุกกองทุนได้จัด กิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจำทุกปี และนำเงินกองทุนฯ ไปใช้ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึง 6 ปี โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กเล็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบทไปแล้ว กว่า 98,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 120 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ (CDF CHARITY RUN 2019) ในวันที่ 22 ก.ย. 2562 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการหารายได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนด้อยโอกาส และเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกไปพร้อมกันด้วย

สำหรับ การจัดกิจกรรมในปีนี้ ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายตลอดวันจัดกิจกรรม แต่เหล่านักวิ่งสายบุญต่างวิ่งเข้าเส้นชัยเพื่อรับเหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ร่วมสมัครรวมทั้งสิ้น 5,257 คน โดยผู้ชนะ Half Marathon 21 กิโลเมตร ได้แก่ ประเภทชาย นายสมพงษ์   บรรดาศักดิ์ และ ประเภทหญิง น.ส.นารี ประดิษฐ์พงษ์