ชัยภูมิอ่วม!มวลน้ำซัดตลิ่งพังพื้นที่การเกษตรอ.บ้านเขว้าท่วม

วันที่ 21 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 น.
ชัยภูมิอ่วม!มวลน้ำซัดตลิ่งพังพื้นที่การเกษตรอ.บ้านเขว้าท่วม
ชัยภูมิ-มวลน้ำจากเทือกเขาภูแลนคาหลากท่วมอ.บ้านเขว้าตลิ่งกันน้ำพังทะลักท่วมพื้นที่การเกษตร ผู้เลี้ยงสุกรหาทางย้ายหมูขึ้นที่สูง

 

มวลน้ำจากเทือกเขาภูแลนคาไหลหลากเข้าพื้นที่ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ส่งผลให้เกิดการพังทลายของของตลิ่งกั้นน้ำลำห้วยชีลองที่บริเวณสถานีสูบน้ำหลุบโพธิ์ทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง

 

ที่บ้านห้วยเหนือ หมู่ 18 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า พบว่ามีปริมาณน้ำสูงขึ้นจากวันก่อนปริมาณน้ำเริ่มเอ่อล้นขึ้นสู่พื้นผิวการจราจรในหมู่บ้านมวลน้ำมหาศาลที่ไหลผ่านเริ่มสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ต้องหาสถานที่ย้ายหมูที่เลี้ยงไว้หากปริมาณน้ำสูงขึ้น

 

ขณะที่นายอำเภอบ้านเขว้าได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้านได้เพิ่มมาตรการ เฝ้าระวัง ติดตามและรายงานผล ที่อาจเกิดจาก ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการดำเนินการ ช่วยเหลือและแก้ไข ให้ทันท่วงที 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต