เตรียมรื้อบ้านพักรุกแม่น้ำแควใหญ่เพื่อจัดระเบียบแพเมืองกาญจน์

วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 19:39 น.
เตรียมรื้อบ้านพักรุกแม่น้ำแควใหญ่เพื่อจัดระเบียบแพเมืองกาญจน์
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯนั่งหัวโต๊ะประชุมเข้มเตรียมรื้อบ้านพักรุกแควใหญ่ เพื่อจัดระเบียบแพสร้างทัศนวิสัยเมืองกาญจน์ให้สวยงาม

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานประชุมวางแผนการรื้อบ้านพักที่รุกลำน้ำแควใหญ่ และการจัดระเบียบแพสร้างทัศนวิสัยของเมืองกาญจน์ให้สวยงาม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้ จ.กาญจนบุรีได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัย บริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแพรุกล้ำลำน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของจังหวัด โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านการก่อสร้าง งบประมาณ อาหาร เครื่องดื่ม และขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปจนเกือบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตามกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 นี้

สำหรับ โครงการดังกล่าวได้มีลงพื้นที่พูดคุยให้ผู้ที่อาศัยอยู่บนแพเคลื่อนย้ายมาอยู่บนบก และจัดหาที่ดินราชพัสดุและงบประมาณก่อสร้างที่พักอาศัยให้เช่าอยู่ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระสังฆราช ด้านสนามกีฬา จากนั้นจะมีการรื้อถอนแพพักอาศัยของกลุ่มชาวแพ ทั้ง 60 ครัวเรือน รวมทั้งจะมีการเคลื่อนย้ายแพไปจอดไว้ยังฝั่งบึงบัว เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจึงค่อยลากแพออกมารับนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวในแม่น้ำแควของเพื่อเป็นการจัดระเบียบแพทำให้แม่น้ำแควมีความสวยงาม