"ในหลวง" ทรงชมเชยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

วันที่ 17 ก.ย. 2562 เวลา 16:27 น.
"ในหลวง" ทรงชมเชยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง
ในหลวงโปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระราชกระแสชมเชย ให้แก่เจ้าหน้าที่-จิตอาสาผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ที่ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ ได้อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยมีผู้แทนภาคส่วน เข้ารับพระราชกระแสทรงชมเชย จำนวน 11 หน่วยงาน

โดยผู้ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็ง ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 4 , กองทัพอากาศ , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงสาธารณสุข , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช , กรมป่าไม้ , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช , จังหวัดพัทลุง , จังหวัดสงขลา และนายวิบูลย์ ทัศเจริญ จากชุดท่อพญานาคซิ่ง ทีมสูบน้ำช่วย 13 หมูป่าที่ขุนเขานางนอน จ.เรียงราย

ในโอกาสนี้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกจิตอาสาที่มาเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็งจากพื้นที่อำเภอต่างๆ ในพื้นที่ ได้เดินทางมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยทุกคนต่างปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกจิตอาสาต่างมีความสำนึกและปิติซาบซึ้งในพระกรุณาอันล้นพ้นที่ได้พระราชทานพระราชกระแสชมเชยให้หน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไขเหตุการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพลังใจสำคัญ เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด พัฒนาความเจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สุขให้แก่ อาณาประชาราษฎร์ และบ้านเมืองสืบไป