ผู้แทนพระองค์อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 20:37 น.
ผู้แทนพระองค์อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้สูงอายุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ และมอบเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงพื้นที่จ.ตรังเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเดินทางไปบ้านนางกร่อย บัวแดงดี อายุ 108 ปี บ้านเลขที่ 45 บ้านเกาะบก หมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำนา มีบุตรจำนวน 8 คน เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

สำหรับ นางกร่อยเลือกบริโภคอาหารประเภทผัก ปลา ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสหวาน ส่วนเกียรติประวัตินางกร่อย เคยได้รับประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2545 จากอบต.นาท่ามเหนือ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสุดยอดผู้สูงอายุ 100 ปี สุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2555 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับโล่เกียรติคุณการคัดเลือกเป็นสุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข 100 ปีขึ้นไป ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจ.ตรัง

ทั้งนี้ พล.อ.อ.สุบิน อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานมอบให้ ได้สร้างความปลาบปลื้มให้กับนางกร่อย และครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่พระองค์มีพระเมตตา

จากนั้นพล.อ.อ.สุบิน เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ต.คลองเต็ง เพื่ออัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 274 คน พร้อมมอบไดอารี่ จำนวน 40 เล่ม ให้กับคณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองเต็ง และมอบอุปกรณ์กีฬา ชให้กับโรงเรียนบ้านคลองเต็ง จากนั้น ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่มารักษาผู้ป่วยและทันตกรรม

นอกจากกนั้น ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานที่ทำอาหารให้กับนักเรียน โดยมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องเขียน การรับมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ สร้างความดีใจและปลาบปลื้มใจให้กับนักเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต