สพป.บุรีรัมย์เขต1เต้นสอบครูฝ่ายการเงินอมงบอาหารกลางวันเด็กจ่ายค่างวดรถ

วันที่ 13 ก.ย. 2562 เวลา 17:43 น.
สพป.บุรีรัมย์เขต1เต้นสอบครูฝ่ายการเงินอมงบอาหารกลางวันเด็กจ่ายค่างวดรถ
บุรีรัมย์-สพป.บุรีรัมย์เขต1ตรวจสอบปมครูฝ่ายการเงินโรงเรียนอมงบอาหารกลางวันเด็กส่งค่างวดรถหากพบผิดจริงว่าไปตามกระบวนการ

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เดินทางไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งกรณีครูของโรงเรียนออกมาแฉว่าครูฝ่ายการเงินหักค่าอาหารกลางวันนักเรียนไปจ่ายค่างวดรถเดือนละ 4,800 บาท เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 52 คน ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวละ 20 บาท คิดเป็นยอดเงินที่จะได้รับอุดหนุนจากอบต.วันละ 1,040 บาท ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด และครูก็มีน้อยโรงเรียนจึงไมได้จ้างแม่ครัวมาประกอบอาหารแต่ใช้วิธีมอบหมายให้ครูหมุนเวียนกันดูแลเรื่องอาหารกลางเด็กเอง ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสุ่มตรวจเรื่องอาหารกลางวันเป็นระยะ

ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นก็จะได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอน โดยจะมีการตรวจสอบระบบบัญชีเบิกจ่าย รายการจัดซื้ออาหารกลางวันทั้งปัจจุบันและย้อนหลังว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ ส่วนเรื่องคุณภาพ และปริมาณอาหาร ก็จะมีการสุ่มตรวจโดยจะไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ แต่หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำตามที่ร้องเรียนจริงก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอน