เทอดเกียรติยื่นหนังสือผ่านสว.ผลักดันนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นพิเศษรองรับR9

วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา 09:07 น.
เทอดเกียรติยื่นหนังสือผ่านสว.ผลักดันนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นพิเศษรองรับR9
ตาก-เทอดเกียรติยื่นหนังสือผ่านสว.ลงพื้นที่พบประชาชนผลักดันตั้งนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นพิเศษรองรับเมืองเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจมหายเลข9

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยื่นหนังสือให้พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดตาก-กำแพงเพชร และ จ.เพชรบรูณ์ส่งถึงพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ช่วยผลักดันจัดตั้งนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษรองรับการเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษตามร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ...เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านการค้าตามแนวชายแดนการลงทุนระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวประกอบกับนครแม่สอดเป็นเมืองการค้าด้านฝั่งตะวันตกที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสหภาพเมียนมา-อินเดีย-ตะวันออกกลางและยุโรปหรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor หรือ EWECหรือ R9 (เส้นทางหมายเลข 9)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต