หยุดเต่าตายเกลื่อนสระใหญ่เทศบาลบัวใหญ่ขึ้นป้ายห้ามคนใจบุญนำมาปล่อย

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 16:45 น.
หยุดเต่าตายเกลื่อนสระใหญ่เทศบาลบัวใหญ่ขึ้นป้ายห้ามคนใจบุญนำมาปล่อย
นครราชสีมา-เทศบาลบัวใหญ่เตรียมติดป้ายห้ามคนใจบุญปล่อยเต่าลงสระใหญ่เพราะสายพันธุ์ไม่ตรงกับน้ำเป็นสาเหตุทำให้ตายเกลื่อน

นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่ากรณีเพจที่นี่บัวใหญ่ ระบุว่าเต่าในสระใหญ่ที่มีผู้ใจบุญเอามาปล่อยตายหมดแล้ว ขอให้ทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ติดป้ายแจ้งเตือน ทางเทศบาลไม่ได้อนุญาตให้ปล่อยสัตว์น้ำลงไปในสระแต่อย่างใด แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าเต่าเป็นสัตว์น้ำสามารถปล่อยลงน้ำได้ไม่ได้ศึกษาชนิดสายพันธุ์และระบบนิเวศน์ที่อยู่อาศัยของเต่า

"หลังจากนี้ทางเทศบาลจะนำป้ายมาติดห้ามการปล่อยเต่าลงไปในสระใหญ่ และแนะนำให้ผู้ใจบุญนำไปปล่อยบริเวณบึงบัวใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปไม่มากเพราะมีระบบนิเวศน์เอื้อต่อการดำรงชีวิตของเต่ามากกว่า" นายนิพนธ์ กล่าว