กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวฮือไล่นายอำเภอขอเปลี่ยนตัวด่วนเหตุไม่รับฟังปัญหาชาวบ้าน

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 15:56 น.
กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวฮือไล่นายอำเภอขอเปลี่ยนตัวด่วนเหตุไม่รับฟังปัญหาชาวบ้าน
นครศรีธรรมราช-กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจุฬาภรณ์บุกศาลากลางจังหวัดขอให้ย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่เพราะทำงานร่วมกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรินทร์ แก้วมณี ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้มีการโยกย้ายนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอจุฬาภรณ์เพราะไม่สามารถทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ โดยหนังสือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในทุกตำบลของอำเภอจุฬาภรณ์ร่วมกันเข้าชื่อในรายงานการประชุมที่มีมติร้องขอให้นายนายอำเภอออกจากพื้นที่มาแนบท้ายมาเป็นหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

นายสุรินทร์กล่าวว่า สาเหตุหลัก 3 ประการที่มาร้องขอให้มีการโยกย้ายนายอำเภอจุฬาภรณ์ออกไปจากพื้นที่โดยด่วนคือ 1.การประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการชี้แจงปัญหาต่างๆ ของประชาชนให้ที่ประชุมทราบ 2.เรื่องงบประมาณ 200 ล้านของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อำเภอจุฬาภรณ์ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากนายอำเภอไม่แจ้งข้อมูลให้กำนันผู้ใหญ่บ้านทราบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และ 3.ไม่มีการบูรณาการ ไม่รับฟังปัญหาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหากไม่ได้รับการแก้ไขกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งพี่น้องประชาชนจะหามาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนต่อไป