2 เขื่อนใหญ่เมืองกาญจน์ให้ความั่นใจยังรับน้ำได้อีกเยอะ

วันที่ 08 ก.ย. 2562 เวลา 19:33 น.
2 เขื่อนใหญ่เมืองกาญจน์ให้ความั่นใจยังรับน้ำได้อีกเยอะ
กาญจนบุรี-เขื่อนวชิราลงกรณ มีน้ำไหลเข้าอ่างกว่า 100 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำกว่า 7,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86% ขณะที่เขื่อนศรีฯ มีปริมาณน้ำกว่า 14,000 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83%

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความจุอ่าง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยปัจจุบันระดับน้ำวัดได้ 151.73 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำในเขื่อน 7,640.29 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 86% ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณน้ำไหลเข้า ณ วันที่ 7 ก.ย.2562 จำนวน 107.98 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,219.71 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 14% โดย กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ มีแผนการระบายน้ำ วันที่ 2 - 8 ก.ย. 2562 ระบายน้ำเฉลี่ย 12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ทั้งนี้ ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน มีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงานด้านบำรุงรักษาเขื่อนฯ ทำการตรวจสอบเขื่อน เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี และโดยคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยเขื่อนฯ ทุกๆ 2 ปี หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับตัวเขื่อน เช่น ฝนตกหนัก ระดับน้ำในเขื่อนมากกว่า 80% หรือ มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดที่ติดตั้งไว้ภายในตัวเขื่อนและบริเวณใกล้เคียงทันที เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงขอให้ประชาชน มีความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน

ด้าน นายประเสริฐ อินทับ ผอ.เขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ขณะนี้มีปริมาณน้ำที่กักเก็บ 14,648.26 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 83% ของปริมาณกักเก็บปกติ ปริมาณน้ำไหลเข้า ณ วันที่ 7 ก.ย. 2562 จำนวน 57.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีก 3,096.74 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 17% และมีการระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำวันละ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้ในช่วงนี้จะมีฝนตกเพราะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่ยังถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ

อย่างไรก็ตาม เขื่อนศรีนครินทร์จะมีการประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัย หรือได้รับข่าวสารที่ผิดปกติ โปรดสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรง ที่ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 034-574007, 034-574248 และติดตามสถานการณ์น้ำทางกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://water.egat.co.th หรือที่ Application EGAT Water