ร.10ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพิษณุโลกพระราชทานถุงยังชีพ-ตั้งโรงครัวปเลี้ยงอาหาร

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 16:39 น.
ร.10ทรงห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพิษณุโลกพระราชทานถุงยังชีพ-ตั้งโรงครัวปเลี้ยงอาหาร
พิษณุโลก-ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค4,000ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีไปติดตามการเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง

ต่อจากนั้นพลเอกกัมปนาทร่วมกับมูลนิธิราชประชานเคราะห์ฯเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ และที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี

โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยและที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือราษฎร และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองพระ อ.วังทอง จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวสรุปความเสียหายกรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล ตั้งแต่วันที่ 30ส.ค.62จนถึงวันที่ 3ก.ย.62สร้างความเสียหายในพื้นที่ 5 อำเภอ 36 ตำบล 251 หมู่บ้าน ผู้ได้รับความเดือดร้อน30,072 ครัวเรือน