พายุดีเปรสชันส่งผลดีทำให้มีน้ำในเขื่อน และอ่างกักเก็บเพิ่มขึ้น

  • วันที่ 03 ก.ย. 2562 เวลา 09:50 น.

พายุดีเปรสชันส่งผลดีทำให้มีน้ำในเขื่อน และอ่างกักเก็บเพิ่มขึ้น

นครราชสีมา-พายุดีเปรสชันส่งผลดีทำให้มีน้ำในเขื่อน และอ่างกักเก็บเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เร่งจัดสรรน้ำให้ประชาชนอุปโภคบริโภคและเกษตรกรทำไร่นา

เมื่อวันที่ 3ก.ย.62 ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันจากอิทธิพลของพายุที่พัดผ่านภาคอีสานในช่วงนี้ ส่งผลดีแก่อ่างเก็บน้ำทุกแห่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 34.7 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ24.37 ของความจุเขื่อนทั้งหมดที่ 141 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนมูลบนอีกอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้การจัดสรรน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนดีขึ้นจากช่วงที่เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงก่อนหน้านี้

ที่อ่างเก็บน้ำห้วยบง ต.ประสุข อ.ชุมพวง พบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น 7 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 25 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว2 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบง เตรียมที่จะเปิดประตูอ่างเก็บน้ำเพื่อปล่อยน้ำให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกท้ายอ่างเก็บน้ำ จำนวน 6 พันไร่ ได้ทำนาปลูกข้าว หลังประสบกับปัญหาภัยแล้งมานานหลายเดือน

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาอีก 4 แห่ง ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีน้ำเหลืออยู่ 147.84 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศกเมตร,อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 61.91 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.51 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศกเมตร,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 18.80 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12.13 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศกเมตร และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ 22.96 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.43 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 98 ล้านลูกบาศกเมตร.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ