เขื่อนลำปลายมาศวิกฤตแล้งในรอบ33ปีชะลอส่งน้ำเพื่อการเกษตร

  • วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 09:44 น.

เขื่อนลำปลายมาศวิกฤตแล้งในรอบ33ปีชะลอส่งน้ำเพื่อการเกษตร

นครราชสีมา-ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปลายมาศต่ำสุดในรอบ33ปีจำเป็นต้องชะลอส่งน้ำเพื่อการเกษตรเตือนชาวบ้านอย่าดักสูบน้ำเข้านาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะอีกหลายคนกำลังเดือดร้อน

นายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนว่า ล่าสุดเหลือปริมาณน้ำอยู่ที่ 21.93 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 98 ล้าน ลบ.ม. แต่เหลือปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริงเพียง 12.6 ล้าน ลบ.ม. หรือ 14 เปอร์เซ็นต์ของความจุซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำต่ำที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการสร้างเขื่อนมาเมื่อปี 2529 หรือในรอบ 33 ปี ส่งผลให้เห็นเนินดินใต้น้ำและตอไม้โผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นเป็นครั้งแรก ทำให้ทางเขื่อนตั้งปรับแผนการส่งน้ำ ด้วยการชะลอการส่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นการชั่วคราว เพื่อกักตุนน้ำที่เหลือไว้ใช้เพื่อการอุปโภค และรักษาระบบนิเวศน์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ รวมถึงช่วงฤดูแล้งปีหน้า ซึ่งถือเป็นเขื่อนที่ 4 ของจังหวัดนครราชสีมา ต่อจากเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน และเขื่อนลำแชะ ที่ต้องมีการปรับแผนการส่งน้ำเป็นการเร่งด่วนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงยาวนาน

ปีนี้มีปริมาณฝนตกลงมาในพื้นที่ค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดการณ์ไว้ ล่าสุดมีปริมาณฝนตกอยู่ที่ประมาณ 400 มิลลิเมตร จากค่าเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณ 1,100 มิลลิเมตรต่อปี ในช่วงหน้าแล้งปีที่ผ่านมาทางเขื่อนต้องรับภาระในการปล่อยน้ำให้กับพื้นที่เรื่อยมา ประกอบกับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานทำให้น้ำภายในเขื่อนเหลืออยู่น้อยกว่าทุกๆ ปี หรือเรียกได้ว่าน้อยที่สุดตั้งแต่ที่ได้ทำการก่อสร้างเขื่อนมาตั้งแต่ปี 2529

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะมีน้ำเพียงพอในการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ รักษาระบบนิเวศน์ ไปจนถึงช่วงฤดูแล้งปีหน้าได้ แต่ส่วนของพื้นที่การเกษตรที่มีอยู่กว่า 57,000 ไร่ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ คงต้องชะลอการส่งน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากได้ส่งน้ำให้อย่างเพียงพอมาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกแล้ว ทั้งนี้เพื่อจำเป็นต้องสงวนน้ำไว้ให้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก แต่หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ก็จะมีการปรับแผนการส่งน้ำใหม่อีกครั้ง จึงอยากฝากถึงเกษตรกรว่าในช่วงนี้เป็นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น ขอให้เห็นใจพี่น้องประชาชนที่กำลังขาดแคลนน้ำ อย่าดักสูบน้ำเข้านาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เพราะจะทำให้คนอื่นอีกจำนวนมากเดือดร้อน.

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ