ร.พ.สุราษฎร์ธานีนำร่องเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์

วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 18:55 น.
ร.พ.สุราษฎร์ธานีนำร่องเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์
สุราษฎร์ธานี-ร.พ.สุราษฎร์ธานี เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดจากกัญชารักษาโรค 

 

เมื่อวันที่24 ส.ค.62 ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่อาคาร Excellence ชั้น 2 เพื่อบริการผู้ป่วยที่ต้องใช้สารสกัดจากกัญชาในรักษาโรค

 

นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยบางโรค ที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดด้วยกัญชาทางการแพทย์ โดยให้นำร่องในโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ 12 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็น 1 ในโรงพยาบาลนำร่อง ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร และสถานที่ โดยส่วนบุคลากรทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์แผนไทย เข้ารับการอบรม และได้จัดเตรียมสถานที่คลินิกบริการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับการให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการบำบัดด้วยกัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสมทางวิชาการแพทย์ และเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยต่อไป 

บทความแนะนำ