หัวหินทุ่มเงินล้านจับลิงแสมกว่า600 ตัวทำหมันลดประชากร

  • วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 13:51 น.

หัวหินทุ่มเงินล้านจับลิงแสมกว่า600 ตัวทำหมันลดประชากร

ประจวบคีรีขันธ์-หัวหินทุ่มงบนับล้านบาทจับลิงแสมกว่า 600 ตัวทำหมันควบคุมจำนวนประชากรหวังลดปัญหารบกวนนักท่องเที่ยว

ที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ,นายวันชัย สิงห์โต ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี, นายพจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการควบคุมประชากรลิงแสมพื้นที่เขาตะเกียบ และเขาหินเหล็กไฟ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีทีมสัตวแพทย์ จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าดำเนินการทำหมันลิงแสม จำนวน 600 ตัว ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562

สำหรับขั้นตอนการทำหมันลิงแสมนั้น เมื่อจับมาแล้วจะทำการคัดกรองว่าเคยผ่านการทำหมันลิงมาแล้วหรือไม่ จากนั้นจะฉีดยาสลบเพื่อนำไปตรวจสุขภาพของลิง ทำประวัติ ชั่งน้ำหนักวัดขนาดรวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและตรวจสอบโรคสัตว์ แล้วจึงจะนำไปทำหมัน เสร็จแล้วให้นอนรอดูอาการ ก่อนจะนำกลับเข้ากรงพักฟื้นเพื่อฟื้นแล้วและสามารถกินอาหารได้ตามปกติไม่มีอาการแทรกซ้อน จึงจะนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้หน่วยงานสำคัญคือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เข้าดำเนินการทำหมันลิงแสม โดยใช้งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 1 ล้าน 2 แสนบาท เพื่อควบคุมประชากรลิงแสมในพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟที่ปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,000 ตัว

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการทำหมันลิงแสมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการที่ลิงแสมนั้นมีลูกเล็กลดลง จึงถือเป็นตัวชี้วัดว่าการทำหมันลิงนั้นได้ผลซึ่งโครงการจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมจำนวนลิงแสมไม่ให้เพิ่มขึ้นและระยะยาวจะลดจำนวนลงเรื่อยๆตามวงรอบชีวิตของลิงแสม

สิงแสมเป็นปัญหาของท้องถิ่นเนื่องจากหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวหากไม่ดำเนินการเรื่องการทำหมันลิงแสมอย่างเป็นรูปธรรม จำนวนลิงแสมจะเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว ก่อให้เกิดปัญหารบกวนประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ซึ่งในเรื่องนี้อยากให้หัวหินเป็นต้นแบบไปยังท้องถิ่นอื่น ในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาลิงแสมอย่างยั่งยืนด้วย

นายพจน์ ทับประทุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้กำหนดทำหมันลิงแสมไว้จำนวน 600 ตัว บนพื้นที่เขาตะเกียบ โดยในปี 2560 ทำหมันไป 300 ตัว และปี 2561 ทำเพิ่มอีก 300 ตัว ทั้งนี้ขั้นตอนการจับลิงแสมจะตรวจดูว่าเป็นลิงที่เคยทำหมันมาแล้วหรือไม่ ซึ่งมีการสักเลขนับเบอร์การทำหมันไว้เป็นการคัดกรองก่อนหากพบก็จะปล่อยคืนกลับไป

ทั้งนี้ยืนยันว่า การทำหมันลิงแสมไม่กระทบต่อการดำรงชีวิตของลิงแสม โดยหลังทำหมันเสร็จแล้ว สามารถกลับไปดำรงชีวิตตามธรรมชาติได้ตามปกติ ลิงแสมสามารถผสมพันธุ์ได้เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มีน้ำเชื้อที่จะทำให้มีลูกลิงเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง ซึ่งในปีนี้พบลูกลิงเกาะอกแม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการทำหมันลิงแสมนั้นได้ผลและมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ได้สอบถามชาวบ้านพบว่าจำนวนลิงแสมที่ออกไปรบกวนนั้นลดจำนวนลงเช่นกัน ทั้งนี้การทำหมันลิงแสมจะไม่เห็นผลชัดเจนในระยะ 1-2ปีแรก จะต้องรอประมาณ 5-10ปี ตามวงจรชีวิตของลิงแสม ที่หมดอายุไข ก็จะค่อยๆลดจำนวนลงเรื่อยๆ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ