ครูปรีชาขอธนาคารห้ามหมวดจรูญเบิกถอนเงินหวย30ล้าน-ทนายษิทราชี้ไม่มีผลทางกม.

  • วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 17:16 น.

ครูปรีชาขอธนาคารห้ามหมวดจรูญเบิกถอนเงินหวย30ล้าน-ทนายษิทราชี้ไม่มีผลทางกม.

กาญจนบุรี-ครูปรีชาทำหนังสือถึงผจก.ธนาคารกรุงไทยสาขากาญจนบุรีขอให้ห้ามทำธุรกรรมเบิกถอนเงินบัญชีของหมวดจรูญ ขณะทนายษิทราชี้ไม่ผลทางกม.ธนาคารต้องทำตามคำสั่งศาลเท่านั้น

นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือครูปรีชา ทำหนังสือถึง ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี เรื่องแจ้งข้อเท็จจริงและห้ามให้ทำธุรกรรมเบิกถอนเงิน ของ ร้อยตำรวจโทจรูญ วิมูล ลงวันที่22สิงหาคม 2562 ใจความระบุว่า สืบเนื่องจากเรื่องนี้ ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำสั่งห้ามจำเลยเบิกถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรีชื่อบัญชี ร้อยตำรวจโทจรูญ วิมูลและได้มีหนังสืออายัดมายังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ห้ามเบิกถอนเงินจากบัญชีดังกล่าวจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือคดีถึงที่สุดนั้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งห้ามจำเลยเบิกถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว ซึ่งนายปรีชาเห็นว่า"มิชอบด้วยกฎหมาย"จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบและคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายต่อศาลแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำร้องที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเรียนมาแจ้งข้อเท็จจริงให้ท่านทราบแล้ว ได้โปรดพิจารณาห้ามทำธุรกรรมเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี ร้อยตำรวจโทจรูญไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของข้าพเจ้าซึ่งเป็นโจทก์ในคดี หมายเลขดำ ที่ พ.1230/2560, คดีหมายเลขแดงที่ พ.484/2561 ของศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ด้านนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทนายความของร.ต.ท.จรูญ กล่าวว่ากรณีไปยื่นหนังสือถึงผู้จัดการธนาคาร ห้ามมิให้ลูกความทำธุรกรรมเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเอง"ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย"ที่ทางธนาคารต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเมื่อทางธนาคารได้รับคำสั่งศาลจะต้องผูกพันตามคำสั่งศาลและลูกความก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ขณะที่ผู้สื่อข่าว พยายามติดต่อ ครูปรีชา และ นายวรยุทธ บุญวงศ์ใส ทนายความส่วนตัวของ ครูปรีชา เพื่อขอความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ