"จุรินทร์"นำมาตรการประกันรายได้เกษตรกร เข้าครม.27ส.ค.62

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 15:02 น.
"จุรินทร์"นำมาตรการประกันรายได้เกษตรกร เข้าครม.27ส.ค.62
สุราษฎาร์ธานี-จุรินทร์ไปพบเกษตรกรชาวสุราฎร์ฯเผยเตรียมนำมาตรการประกันรายได้ยาง-ปาล์ม-ข้าวเข้าครม.27ส.ค.62

เมื่อวันที่ 23ส.ค.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปพบปะกลุ่มมวลชนและเกษตรกรที่บ้านพักนายสมชาติ ประดิษฐ์พร ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งวันที่27 สิงหาคมนี้ ได้เตรียมเสนอมาตรการประกันรายได้เกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับปาล์มน้ำมันจะประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างจากราคารับซื้อปาล์มน้ำมันคุณภาพที่ 18 เปอร์เซ็นต์ให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ไร่ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ขณะที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ที่ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ที่ตันละ 15,000 บาท ข้าวหอมนอกพื้นที่ ประกันรายได้ที่ตันละ 14,000 บาท .ข้าวหอมปทุม ประกันรายได้ที่ตันละ 11,000 บาท และ ข้าวเหนียว ประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท กำหนดค่าความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่

"ส่วนการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา จะมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดูแลโดยตรง เบื้องต้นจะประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่กิโลกรัมละ 60 บาท ไม่เกินรายละ 25 ไร่" นายจุรินทร์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต