อบต.หนองตาแต้มคว้าอันดับ1เข้าถึงพลังงานสะอาดจากยูเอ็น

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 15:25 น.
อบต.หนองตาแต้มคว้าอันดับ1เข้าถึงพลังงานสะอาดจากยูเอ็น
ประจวบคีรีขันธ์-อบต.หนองตาแต้มเจ๋งคว้าอันดับ1จัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอสทิตย์เข้าถึงพลังงานสะอาดจากยูเอ็น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมชมนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผลงานบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฝีมือคนไทยคว้ารางวัล United Nations Public Service Awards 2019ด้านการเข้าถึงพลังงานสะอาด จากผลงาน Self-reliant Solar Energy Community ขององค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่าโครงนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและน่าชื่นชมเพราะการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชน เพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ ให้ประชาชนหรือผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพื่อในไปใช้ผลิตพลังงานทดแทนใช้ในครัวเรือนได้ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เพราะเมื่อมีองค์ความรู้อยู่ในชุมชนแล้ว ประชาชนก็จะสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองตำบลหนองตาแต้มขึ้น จากทุนตั้งต้นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงงาน อบต.หนองตาแต้ม ที่ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่า อบต.หนองตาแต้ม มีความจริงใจในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

"การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของพี่น้องประชาชนของ อบต.หนองตาแต้มนี้ นับว่ามีกระบวนการที่ดี เป็นการบูรณาการร่วมกันอย่างดี และที่สำคัญ ได้มีผู้นำที่ดี มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมหาทางออก ร่วมตัดสินใจกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็ขอให้ทั้งท่านผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน อย่าหยุดยั้งในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิต นำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา ไปช่วยกันทำให้ดีขึ้น เพราะมีภารกิจมากมายที่อยู่รอบตัวเรา ที่สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต