ภาวะภัยแล้งลุกลามภาคใต้ไร่นาเสียหายกว่า10,000ไร่

วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 12:51 น.
ภาวะภัยแล้งลุกลามภาคใต้ไร่นาเสียหายกว่า10,000ไร่
นครศรีธรรมราช-ภาวะแล้งลุกลามภาคใต้ไร่นาเสียหายกว่า10,000ไร่ที่ต.เชียงเขาอ.เฉลิมพระเกียรติขอประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

นายเจษฎา บรรจงสุทธิ์ สมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และเป็นแกนนำชาวนาในเขตภาคใต้ เปิดเผยว่า พื้นที่นามากกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ กข.-41 เริ่มเพาะปลูกมาได้ 50-60 แล้ว อยู่ในเขตลุ่มน้ำคลองเชียรใหญ่ พื้นที่ ต.เชียงเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ได้ยืนต้นตายเพราะปัญหาภัยแล้ง ด้วยเพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลายาวนานโดยน้ำต้นทุนที่ปกติจะไหลมาทางคลองการะเกด เข้าสู่คลองเชียรใหญ่ ปัจจุบันน้ำแห้งขอดคลองไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง อีกเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้พวกเราพยายามช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการเก็บเงินค่าน้ำมัน ไปเป็นค่าสูบน้ำส่งต่อเข้าแปลงนา ไร่ละ 150 บาท ได้เงินมาประมาณ 130,000 บาท พร้อมกับระดมเครื่องสูบน้ำไว้จำนวนมาก แต่ท้ายที่สุดน้ำต้นทุนที่จะสูบเข้าแปลงนาข้าวไม่มี จึงสรุปได้ว่าต้นข้าวของเราตายทั้งหมดแล้วหากถามถึงความต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือเราต้องการให้ประกาศพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติ และสำรวจขึ้นทะเบียนชาวนาไว้เพื่อเตรียมพร้อมรอรับการช่วยเหลือ

นอกจากนี้ประเมินว่า หากภาวะภัยแล้ง ยังยาวนานมากกว่านี้ อาชีพอื่นในพื้นที่ เช่นการทำสวนปาล์ม ทำสวนผักพื้นเมือง และปศุสัตว์ เช่นเลี้ยงโค จะขาดแคลนน้ำเสียหายมากขึ้น และที่สำคัญในท้ายที่สุด จะขาดแคลนน้ำต้นทุน ที่จะมาผลิตเป็นน้ำประปาชุมชน สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต