กองกำลังกะเหรี่ยง BGF จัดงานครบรอบ 9 ปีการก่อตั้งมุ่งสร้างสันติภาพแนวชายแดน

  • วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08:30 น.

กองกำลังกะเหรี่ยง BGF จัดงานครบรอบ 9 ปีการก่อตั้งมุ่งสร้างสันติภาพแนวชายแดน

ตาก-กองกำลังกะเหรี่ยง BGF จัดงานครบรอบ 9 ปี แห่งการก่อตั้งเดินหน้าพัฒนาสันติภาพตามแนวชายแดนทั่วประเทศ

กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ครบรอบจัดงานพิธีสถาปนา ในโอกาสครบรอบ9ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพลจัตวา อ่องไป่อู ผู้บัญชาการสูงสุดกองกำลังพิทักษ์ชายแดน- BGF เป็นประธาน ที่ชายแดนไทย-เมียนมาตรงข้ามบ้านวังผา ตำบลขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีพ.อ.ซอ ชิตู่ ผู้บังคับการกองพล 999ให้การต้อนรับและกล่าวราย โดย มี หน่วยรบพิเศษ กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ที่ 1017-1018-1019 และ 10290 เขตทหารที่ 2 และที่ 3 เดินสวนสนามแสดงแสนยานุภาพ

พิธีสถาปนานี้ได้มีบุคคลสำคัญ ฝ่ายชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง และผู้นำฝ่ายรัฐบาลเมียนมา รัฐกะเหรี่ยง เช่น นางขิ่น ทวยมิ้น นายกรัฐมนตรีรัฐกะเหรี่ยง และผู้นำทหารรัฐบาลเมียนมา และผู้นำชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง รวมทั้งประชาชนชาวกะเหรี่ยง ไปร่วมงาน นับ 1,000 คน โดยพ.อ.ซอ ชิดตู่ ผบ.พล 999 ได้มอบโล่ รางวัลต่างๆให้กับผู้นำชาวกะเหรี่ยง ที่ร่วมจัดกิจกรรม และ ยังมอบเงินสดจำนวนหลายสิบล้านบาท (400 แสนล้านจั๊ต) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ในรัฐ มอญ และรัฐกะเหรี่ยง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ