จัดโรดโชว์ "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น"เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองช้าง

วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 21:47 น.
จัดโรดโชว์ "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น"เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวเมืองช้าง
สุรินทร์จัดโรดโชว์ "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น" เปิดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวนำของดีพื้นบ้านอวดสายตาคนกรุง

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน "เที่ยวสราญเมืองสะเร็น" หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจ.สุรินทร์ ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจ.สุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงาน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ส.ค.2562 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ งานเที่ยวสราญเมืองสะเร็นฯ นำร่องโดย 4 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ 1.บ้านสระ หมู่ที่ 18 ต.โคกยาง อ.ปราสาท 2.บ้านเสรียง หมู่ที่ 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ 3.บ้านหัวเเรต หมู่ที่ 5 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ 4.บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 4 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี เป็นการเปิดตำนานเมืองสุรินทร์ อีสานใต้ ที่มีเสน่ห์วิถีชุมชนไม่ซ้ำใคร ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน ชิมอาหารพื้นถิ่น กินอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองสุรินทร์ พร้อมเลือกซื้อสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผวจ.สุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานเที่ยวสราญเมืองสะเร็น เพื่อเผยเเพร่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนสินค้า OTOP เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมของจ.สุรินทร์ ให้เป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างรายได้ชุมชนจากการท่องเที่ยว ภายใต้วิสัยทัศน์ เมืองเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ซึ่งส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยว อันเป็นแนวทางที่จะพัฒนายกระดับผู้ประกอบการให้มีแนวทางการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประชาชนมีความสุข ประเทศชาติเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต