18 ลูกเรือประมงไทยถูกนายจ้างลอยแพกลางทะเลโซมาเลียกลับมาตุภูมิแล้ว

วันที่ 12 ส.ค. 2562 เวลา 14:19 น.
18 ลูกเรือประมงไทยถูกนายจ้างลอยแพกลางทะเลโซมาเลียกลับมาตุภูมิแล้ว
สมุทรปราการ- 18 ลูกเรือประมงกลับถึงแผ่นดินไทยอย่างปลอดภัย หลังถูกนายจ้างทอดทิ้งลอยแพกลางทะเลโซมาเลีย หลายฝ่ายยื่นมือช่วยจนปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.พล.ร.ท.พงษ์ศักดิ์ จุลกาญจน์ หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ผู้แทนจากกรมประมง ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับลูกเรือประมงไทย 18 คน ที่ถูกนายจ้างไทยทอดทิ้งในทะเลโซมาเลียกลับสู่ประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฃ

ทั้งนี้ ในการเดินทางกลับของลูกเรือประมงไทย 18 คน ถือเป็นผลจากการร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน หลังจากคณะลูกเรือประมงเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะพาลูกเรือทั้งหมด 18 คน เดินทางไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป พร้อมเข้าพบม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เพื่อขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือให้ได้เดินทางกลับมาประเทศไทยก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

ในเวลาต่อมา ม.ร.ว.จัตุมงคล เปิดเผยหลังพบและรับการขอบคุณจากลูกเรือประมงไทย ว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยต่อสถานการณ์ของแรงงานลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพที่โซมาเลีย โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแล ซึ่งในวันนี้เป็นการเดินทางกลับของลูกเรือประมงจำนวน 18 คน ที่เดินทางกลับมาเมื่อ 06.30 น.ที่ผ่านมา ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ประสบปัญหาถูกนายจ้างลอยแพบนเรือประมงกลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ และไม่ได้รับค่าจ้าง ขาดอาหาร จนต้องติดต่อขอความช่วยเหลือด่วน

ทั้งนี้จากการตรวจสอบปรากฎว่า มีจำนวน 42 คน ไปทำงานกับนายจ้างประเทศอิหร่าน เป็นเรือ 2 ลำ ชื่อ วาดานิ 1 มีแรงงานไทยจำนวน 22 คน และเรือวาดานี 2 มีแรงงานไทยจำนวน 20 คน โดยเรือวาดานิ 1 เดินทางกลับมาก่อน 4 คน เดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งกับกรมการจัดหางาน และพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน จำนวน 13 คน

รมว.แรงงาน กล่าวต่ออีกว่า แรงงานที่กลับในวันนี้ทั้ง 18 คน ป็นสมาชิกกองทุนฯจำนวน 5 คน โดยแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนเพื่อช่วยหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ยังได้อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับ-ส่ง พร้อมจัดหาที่พักให้แก่แรงงานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ 7 คน บุรีรัมย์ 6 คน เพชรบูรณ์ 2 คน สมุทรสาคร 1 คน มหาสารคาม 1 คน และชัยภูมิ 1 คน และจากนี้จะได้สอบข้อเท็จจริงจากแรงงานไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง