อ.สุคิรินจัดประกวดทุเรียนชูอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้าน

วันที่ 10 ส.ค. 2562 เวลา 20:30 น.
อ.สุคิรินจัดประกวดทุเรียนชูอนุรักษ์พันธุ์พื้นบ้าน
นราธิวาส-อำเภอสุคิรินร่วมม.สงขลานครินทร์ประกวดทุเรียนพื้นบ้านและมังคุดส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการจัดการประกวดทุเรียนพื้นบ้านและประกวดมังคุด โครงการ “วิจัย สำรวจ คัดเลือก และศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้าน ในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร ที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และช่วยให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลา 3 ปี) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันกินทุเรียน และประกวดทุเรียนที่ความสวยงาม รสชาติดี

นายเอกรัฐ กล่าวว่าสำหรับในพื้นที่สุคิรินมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทุเรียนพื้นบ้านมีความโดดเด่นของของรสชาติที่หวานอร่อยและสีของทุเรียนที่มีสีเหลืองทอง ประกอบกับพื้นที่สุคิรินมีดินและสภาพอากาศที่ดีเมื่อได้ชิมแล้วจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของรสชาติเนื้อทุเรียนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ทุเรียนพื้นบ้านของอำเภอสุคิรินมีหลายสายพันธุ์ อาทิ ทุเรียนพันธุ์ขมิ้น พันธุ์พวน พันธุ์ซากอ พันธุ์ขี้หนู เป็นต้น